kamis koymak

1.

<bkz: kamis atmak>

   angle slayer   29.01.2010 19:08
   #1900563
2.

birine oyun etmek, arabozanlık etmek.

   zathura   25.11.2012 16:31
   #2572152
 
reklamı kapat

yazdır