kara ahmed pasa

1.

kanuni sultan süleyman saltanatı döneminde 1552-1553 yılları arasında sadrazamlık yapmış osmanlı devlet adamıdır.

kara ahmed paşa, osmanlı tarihinde temeşvar fatihi olarak tanınmış değerli bir vezirdi; gerek macaristan ve gerek iran seferlerinde ve gürcistan istilâsında büyük hizmetleri görülmüştür. topkapı'da kıymetli çinilerle süslü olan cami bunun olup vefatından az evvel yaptırmaya başlamış ise de tamamını görememiştir; kendisi camii yanında medfundur; yavuz sultan selim'in kızı fatma sultan'ı almıştı. arnavut devşirmelerindendir; yeniçeri ağası, rumeli beylerbeyi olmuş ve ikinci vezir iken temeşvar'ı zabt eylemiş, rüstem paşa'nın ilk vezir-i âzamlığından azli üzerine onun yerine tayin edilmiştir. (960 h. 1552 m.) rüstempaşanın tekrar vezirliğe getirilebilmesi için kışkırtılan padişah'ın fermanıyla idam edilmiştir (962 h. 1553 eylül 28).

   pul koleksiyoncusu   27.07.2009 05:21
   #1507546
 
reklamı kapat

yazdır