karabibik

1.

nabizade nazım tarafından yazılan türk edebiyatındaki ilk köy romanıdır.

   hastadam   15.07.2007 02:00
   #543434
2.

nabizade nazım'ın, karabibik'i yazmadan önce antalya'nın köylerine gidip çevre, kişiler ve kişilerin konuşmaları hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapmıştır. anadolu'yu ve anadolu'da yaşayan kişileri yakından bilen yazar, doğallığı bozmamak için köylülerin konuşmasını bu romanda da olduğu gibi vermiştir. "andalya'dan çağırmışla, muavna olacâmış." cümlesi bunun örneklerinden biridir. yazar bunur yapmakla yerli ve mahallî öğelerden yararlanmıştır.

köylülerin bakış açısıyla eserini kaleme alan nabizade nazım, köylüler için önemli olan tarla, hayvan gibi yerli öğeleri ön plana çıkarmıştır. hatta kızların evlenmeleri bile köy hayatındaki yerli öğelere göre şekillenmektedir.

yazar, köylülerin evlerini ve tarlalarındaki çalışmalarını gerçekçi bir dille betimlemiştir. bu yüzden de eserde mekan önemli bir yer tutar. köy yaşamındaki bu gerçekçi anlatım, metin ile metnin yazıldığı dönem arasındaki yakın ilişkiyi de ortaya koyuyor. köy yaşamı için o zaman önemli olan öğeler esere damgasını vurmuştur. bunlar: tarla, bir çift öküz, harmandan harmana borç ödeme, faizle borç alma, kız alıp verirken bazı hesaplan gözetmedir.

köy yaşamı doğal bir şekilde esere aktarıldığı için eserin olay örgüsü okura köy yaşamının bütün doğallığını, köy yaşamında insanlar için nelerin önemli olduğunu ve köy yaşamının nelere göre şekillendiğini hissettirmektedir. yukarıdaki metin karabi-bik'in kızını evlendirirken neleri göz önüne aldığını göstermektedir.

eserdeki kişilerin işlevi, bir anadolu köyündeki yaşamı yansıtması için seçilmeleridir. köyün zenginini yosturoğlu, köydeki bir çiftçiyi karabibik, köylülere faizle borç veren kişiyi rum bakkal yani, köydeki gençleri karabibik'in kızı huri ve yosturoğ-lu'nun yeğeni hüseyin temsil eder. yazar bu kişilerle köy yaşamını ve kişiler arasındaki ilişkileri doğal bir şekilde yansıtmıştır. bu kişilerin hepsi eserin yazıldığı dönemde bir anadolu köyünde karşılaşılabilecek kişilerdir.

romandaki kişiler toplumun içinden kişiler olduğu gibi, olayların geçtiği mekân da o günün gerçeklerine uygun bir mekândır. yazarın gerçekçi tutumu hem mekân hem de kişi betimlemelerine yansıdığı için eserdeki mekânların gerçeklere uyduğunu söyleyebiliriz. yukarıdaki parçada mekân karabibik'in çift sürdüğü tarlasıdır. bu tür mekân herhangi bir köyde görülebilecek bir mekândır.

karabibik, natüralizmin deneye dayalı roman anlayışı doğrultusunda gerçekçi bir yaklaşımla yazılmıştır. bu anlayış tanzimatçılara batı'dan gelmiş bir anlayıştır.

   nukleer fare   07.02.2013 14:45
   #2586320
 
reklamı kapat

yazdır