karma ekonomi

1.

özel sektörün yanında kamu sektörününde üretici, düzenleyici ve denetleyici olarak ekonomide yer aldığı düzen.

   exnihilo   05.01.2007 04:46
   #169440
2.

özel ve kamu kesimlerini kaynaştırma amacını güden, her iki kesimin birlikte girişimlerini öngören ekonomi siyaseti.

   walking away   20.01.2008 01:07
   #824569
3.

kapitalist ve sosyalist sistemlerin birlikte teşebbüslerini öngören ekonomi. iretim araçlarının bir kısmında özel mülkiyet, bir kısmında da kamu mülkiyeti bulunmaktadır. devlet ekonomide yönlendirici bir rol oynar. bir yandan özel sektörün karsız ve riskli bulduğu için girmeye isteksiz olduğu alanlara yatırım yaparken diğer taraftan özellikle gelişmekte olan ülkelerde kaynak israfını önlemek, sosyal adalet içinde hızlı kalkınmayı başarmak gibi amaçlarla uygulanan merkezi planlamayla piyasa ekonomisinin işleyişini yönlendirir. karma ekonomi taraftarları, her iki sistemin olumsuz yönlerinin böylece giderildiğini ileri sürerler.

   masaimara   09.08.2008 06:27
   #998244
 
reklamı kapat

yazdır