kaygusuz abdal

1.

asıl adı gaybi'dir. kaygusuz abdal'ın hayatı hakkında ki bilgilerin çoğu bektaşi menkıbelerine dayanır. bu menkıbelerin en tanınmışı onun abdal musa'ya bağlanışını anlatan hikayedir:

alaiye (alanya) beyinin oğlu gaybi, avlanırken attığı okla bir geyiği koltuğundan vurur. yaralı geyik kaçar, gaybi arkasından koşar. geyik abdal musa'nın tekkesine girer, arkasından avcı da girer, dervişlerden geyiği sorar. dervişler görmediklerini söylerler. çekişme başlar. olaya abdal musa. karışır ve koltuğu altından kanlı oku çıkararak gaybi'ye gösterir. gaybi okunu tanır ve musa'ya bağlanır. alanya beyi oğlunu tekkeden kurtarmak ister ama gaybi, musa'dan ayrılmaz. bey, teke (antalya) beyine başvurarak oğlunun kurtarılmasını ister. teke beyinin gönderdiği ordu musa'ya yenilir, gaybi tekkede kalır.

kırk yıl tekkede abdal musa 'ya hizmet ettikten sonra şeyhi tarafından mısır'a gönderilen kaygusuz abdal, orada bir tekke kurar. bu tekke, islam dünyasında büyük bir ün kazanır ve hastalarla başı dara düşenlerin sığınağı olur. kaygusuz mısır'da ölür. türbesi, kahire yakınlarında bulunan bir mağaradadır.

hece ve aruzla şiirler söyleyen kaygusuz'un nesirle yazılmış eserleri de var. aruzla yazılmış şiirleri divanında toplanmıştır. hece ile yazdıklarına ise cönklerde ve şiir mecmualarında rastlanıyor. nesir eserleri: budala-name, mağlataname, cefriyye-i kaygusuz ve esrar-ı huruf adlarını taşıyan kitapçıklardır. cefriyye, gelecekte olup bitecek olayları anlatan bir fal kitabıdır. öbürleri tasavvufla ilgili konuları işler.

şiirlerinin bir çoğunda kaygusuz takma adını kullanan ozan , bazı şiirlerinde serayi adını da kullanır. kaygusuz adını taşıyan başka şairlerin de bulunması, eserlerinden bazılarının başka bir kaygusuz'un olabileceği kuşkusunu, doğuruyor.

kaygusuz abdal, bektaşiler arasında büyük saygı ile anılır ve bektaşi uluları arasına girer. hemen bütün bektaşi tekkelerinde bulunan ve kaygusuz'a ait olduğu kabul edilen bir resimde, bir yılan, bir akrep ve bir arslan, ayakları bine yatarak ona boyun eğmiş görünürmüş.

xvııl yüzyıl ressamlarından levni'nin yaptığı güzel bir kaygusuz minyatürü vardır. kaygusuz, bir eserinde 1397-98 yıllarında doğduğunu söylüyor. eserlerinden de anlaşıldığına göre xv .yüzyılda yaşamış olan şair, anadolu ve rumeli'nin birçok yerlerini gezmiş ve iyi bir öğrenim görmüştür. özellikle hece ile yazdığı şiirlerde ve nesirlerinde güzel bir türkçe kullanır.

kaygusuz'un tasavvufla ilgili şiirleri yanında tekerlemeleri, şathiyeleri (alaylı, iğneli ve simgeli şiirler) de önemli bir yer tutar. yunus emre yolunda yürüyen şair, bu tür şiirlerinde ona daha çok yaklaşır. ölüm yılı bilinmiyor.

   raskolnikov   17.01.2007 13:25
   #184166
2.

nefes

beylerimiz elvan gülün üstüne
ağlar gelir şahım abdal musa'ya
urm abdalları postun eğnine
bağlar gelir şahım abdal musa'ya

urum abdalları gelir dost deyü
hırka giyer aba deyü post deyü
hastaları gelir derman isteyü
sağlar gelir bizim abdal musa'ya

hind'den bezirganlar gelir yayınur
aşık olan bu meydanda soyunur
pişer lokmaları açlar duyunur
toklar gelür pirim abdal musa'ya

ikrarıdır koç yiğidin yuları
fakihleri çeksem gelmez
ileri akpınar'ın yeşil güllü suları
çağlar gelir pirim abdal musa'ya

meydanında dare durmuş köçekler
çalınır koç kurbanlara bıçaklar
döğülür kudüm açılır sancaklar
erler gelir pirim abdal musa'ya

kılıç sallar yezidlerin kasdına
ali zülfikar'ın almış destine
tümen tümen genç ali'nin üstüne
erler gelir şahım abdal musa'ya

her matem ayında kanlar dökülür
demine hü deyü gülbank çekilir
uyandırıp hak çırağı yakılır
erler gelir şahım abdal musa'ya

benim bir isteğim vardır kerim'den
yezit bilmez erenlerin sırrından
kaygusuz'um cüda düştüm pirimden
erler gelir şahım abdal musa'ya

   iskembedolmasi   25.06.2007 09:52
   #499204
3.

eserleri

divân
sarây-nâme
minber-nâme
dil-güsâ
gevher-nâme
budala-nâme
mesnevi
muglâta-nâme
esrâr-i hurûf
vücûd-nâme

   witchorexia nervosa   04.01.2008 06:20
   #800983
4.

kaygusuz abdal dan;yücelerden yüce gördüm erbapsın sen koca tanrı
alim okur kelam ile sen okursun hece tanrı

erliği ile anılır filan oğlu filan deyü
anan yoktur atan yoktur sen benzersin piçe tanrı

kıldan köprü yaratmışsın gelsin kulum geçsün deyü
hele biz şöyle duralım yiğit isen geç e tanrı

garib kulun yaratmışsın derde mihnete katmışsın
ani aleme atmışsın sen çıkmışsın uca tanrı

kaygusuz abdal yaradan gel içegör şu cür’adan
kaldır perdeyi aradan gezelim bilece tanrı
...

   nenedir   02.09.2008 20:46
   #1021615
 
reklamı kapat

yazdır