kazai temlik

1.

bir temlik yöntemidir.

alacağın bir mahkeme hükmüyle temlik edilmesidir. örneğin mirasçılar mirasın taksiminde anlaşamadıkları için mahkemeye başvurarak taksimin hakim tarafından yapılmasını talep ettikleri taktirde hakim, bu talep üzerine payları taksim edip mirasçılara tahsis eder. işte hakimin tahsis ettiği bu paylar içinde bulunan alacaklar mirasçıya mahkeme hükmüyle devredilmiş olur.

kanuni temlikte olduğu gibi kazai temlikte de alacaklının rızasına dahi gerek olmadığı gibi, ayrıca bir hukuki işlem yapılmasına dahi gerek bulunmamaktadır.

ayrıca,
<bkz: rızai temlik> ve
<bkz: kanuni temlik>.

   metallicblack   22.10.2007 17:57
   #686325
 
reklamı kapat

yazdır