kazeruni

1.

çin, hindistan, iran ve anadolu'da islâmiyetin yayılmasında büyük hizmeti geçen âlim ve mücâhid velî. ismi ibrâhim bin şehriyâr'dır. annesinin ismi bânuveyh bin mehdî'dir. ebû ishak künyesiyle ve kâzerûnî nisbesiyle meşhûr olmuştur. 963 (h.352) senesi ramazân-ı şerîf ayında şîrâz civârındaki kâzerûn kasabasında doğdu. 1034 (h. 426) senesinde kâzerûn'da vefât etti.kabri oradadır.

   ramiz   30.01.2008 18:55
   #842273
2.

mecûsî bir âileye mensûb olan ebû ishak kâzerûnî'nin babası sonradan hidâyete kavuşup müslüman olmakla şereflendi. müslüman bir anne babadan dünyâya gelen kâzerûnî'nin doğumundan îtibâren üstün halleri görülmeye başladı. onun dünyâya geldiği gece doğduğu evden göğe doğru yükselen bir nûr görüldü. bu nûr sütununun dalları etrâfı aydınlatıyordu.annesi onu emzirmek istedi. fakat ramazan-ı şerîf ayı olduğu için emmedi. bu hâli ramazan ayı boyunca devâm etti. gündüzleri annesini emmiyor, geceleri emiyordu. ayrıca kardeşi emip karnını doyurmadan emmiyordu. bu da onun büyük bir zât olacağının ilk işâretleriydi.

   alzheimer   07.11.2009 07:01
   #1720858
 
reklamı kapat

yazdır