kazf

1.

kavramsal olarak bir kimseye işlemediği bir suçu isnat etmek, şetm, ayıp bir şey ithamında bulunmak.

   prefactus   05.01.2008 23:27
   #803899
2.

iftira etmek, isnat etmek, kadına zina isnat etmek.

   alzheimer   05.11.2009 08:35
   #1715160
 
reklamı kapat

yazdır