kimmerler

1.

m.ö. 8. yüzyılın sonunda kuzey karadeniz sahilindeki yurtlarından sürülüp, anadolu'ya giren göçebe kavim.

   enigmatic   04.02.2007 23:34
   #205224
2.

yeraltı alemine inenlerin geçmek zorunda oldukları karanlık diyarlara ve burada yaşayanlara verilen ad.

   anathema   15.09.2007 17:09
   #672477
3.

iskitlerin baskısıyla yurtlarını terk eden kimmerler kafkaslardan anadolu'ya girdiler. kimmerler daha sonra karadeniz'in güney kıyısı boyunca batıya ilerleyip sinop civarında bir üs oluşturmuş ve tabal'a doğru güneye yönelmişlerdi. kuzeyden gelen bu tehdit karşısında muşku kralı mita, asur ile ittifak yapmak zorunda kalmış ise de onun bu ittifakı bile kimmer baskısını durduramamıştır. kimmerler 705'te muhtemelen mita'nın desteğini de alan bir asur ordusunu iç anadolu'da ağır bir yenilgiye uğratarak asur kralını öldürmüş ve mita da bir daha tarih sahnesinde görülmemiştir. m.ö. 680-660 yılları arasında tabal, hilakku ve lidya kimmer saldırılarından asur yardımına sığınmak zorunda kalmışlar, bir süre sonra 630 yılında asurlular bu istilacıları yenmeyi başarmışlardır. (j. g. macqueen, hititler ve hitit çağında anadolu, (çev. esra davutoğlu), ankara, 2001,s. 173-6) frigya kralı midas ve lidya kralı gyges'i yendiler. batı anadolu şehirlerinden bir kısmını ele geçirdiler. anadolu'yu baştan başa yakıp yıktıktan sonra asur kralları tarafından çukurova'da durduruldular. kimmerlerin son kalıntıları da lidya kralı alyattes tarafından yenilerek dağıtıldı. kimmerler medeniyet eseri bırakmamışlardır.

   witchorexia nervosa   19.10.2007 13:24
   #680958
 
reklamı kapat

yazdır