kiyi liman muhendisligi

1.

özel elleçleme ve istifleme çalışmaları yüklemenin kargoda kendine has sınırlamaları olduğu için yükleme çalışmalarına has sorunlar meydana gelir.mesela,kaplara uygun olmayan yükler yinede yük gemilerine taşınabilir.(şekil 6-12.konteynırlanamayan kargo genellikle konteynır vinci ile elleçlenir ve gemiye istiflenir.burada yat gemiden boşaltılıp direk suya koyuluyor.tahta veya çelik kızak gemiye istiflemek için genellikle nakliyatçı tarafından temin edilir.yardımcı ağır kaldırma kirişleri burada kullanılır,bu tip çalışmalar için özel yular kullanılır.)koşullar bir limanın diğer bir liman için yükleri istiflediği yük gerektiren ticaret rotaları oluşturabilir,ve bu da tekrar istiflemenin zorluğuyla sonuçlanır.bu koşulların bazıları ve gerçekleştirmesi kolay olan çalışma metotları bu bölümde tartışılacak. şekil 6.12 ağır yüklemeler ve aşırı büyüklükte kargo için araç gereç: yüklenmemiş kargonun istiflemesi için gemide yanlış güverte olarak platform yüklerinin kullanımını biraz önce açıklamıştık.eğer nakledilmesi gereken parça vincin kaldırma kapasitesini aşmazsa,vinç kargoyu yüklemede kullanılabilir.bu işlem direkt olarak yük yularına bağlanabilen yada yük yularını çıkardıktan sonra vince tutturulabilen yardımcı kaldırma kirişleri tarafından yapılabilir.kaldırma kirişleri kaldırma askılarının asılabileceği fırdöndü olabildiği gibi sonda iki veya daha fazla kaldırma noktaları ile dizayn edilebilir.(sekil 6-13.demiryolu üzerinde kullanılan konteynır vinci için yardımcı ağır kaldırma kirişleri.ilk resim serbest kargoyu elleçlemek için askıların değişik şekillerinin vince monte edilmesi için gereken iki noktadaki kaldırma noktalarını gösteriyor.)kullanılan halatlı askının boyutu ve şekli bütünüyle yüklenmesi gereken parçanın ağırlığı ve biçimine bağlıdır. şekil 6.13 uzunluğu 45 fitin üzerinde olan kargolar yük vinci ile yüklemede sorun oluşturabilir.o zaman vincin ayakları 45 fitten fazla olmamalıdır.fakat bu mümkün değildir.mesela 60*30cm uzunluğunda(30cm=1foot)katranlanmış direk gibi bir parça yardımcı yular üzerinde fırdöndü kullanımı ile yüklenebilir.direkler vincin geri kavramasında ve kaldırmasında yükleme için kaldırılır.daha sonra paket sağ açı ile iskeleye ve gemiye doğru döndürülür ve vincin ayakları arasında gemiye taşınır.paket sonra tekrar döndürülür ve gemide istenilen istifleme pozisyonuna öne ve kıç tarafa taşınır. buna rağmen tük yuları ağır kaldırma işlemleri için kaldırma yuları olarak kullanılabilir.kaldırma noktaları köşelerde olmalıdır.koruyucu gözler kaldırma konilerine bitişik olan yuların iskeletine kaynaklanır.tel askıları daha sonra yüklerden başka kargo kaldırmak için bu gözlere zincirlenir.donanımdan sonra,koruyucu gözler test edilmeli ve izin verilebilir güvenlikte maksimim çalışmayla ilgili eksiksiz belgelendirme elde edilmelidir.birçok terminal operatörleri bu gözlere bağlanan kısa tel ayaklarını kullanırlar ve bu yulara bağlanan dirsekteki kaldırma yularının kenarı boyunca asarlar.bu şekille yular her zaman donatılır ve bu çalışma şekline göre hazır tutulur. yük vinçleri yük yularının iki temel türü ile sağlanabilir.yükün birçok farklı uzunlukları,20 fitten 40 fite kadar kaldırılmalıdır,çeşitli büyüklüklere yer açmak için yuları değiştirme yöntemi olmalıdır.(biri 45 fitlik birimleri kapsıyor.günümüzde genel olmamasına karşın,terminaller bu büyüklüğü ileriki ihtiyaçlarda dikkate almalıdır.)ilk sistem vince bağlanabilen her uzunluk için ayrık yularlara sahiptir.(şekil 6-14.bu yular kolaylıkla başka şekillere sokulabilir,özel kargo kaldırma aleti olabilir.)ikinci ve en uygun sistem bükme kilit tipi sea-land veya ıso ile yüke belli bir yer açabilmek için kolayca ve hızlıca büzülüp büyüyebilen yular veya teleskopik yular kullanır.(şekil 6-15.genişleyebilen konteynır yuları.bu tip yularlar 20 ve 40 fit uzunluktaki konteynırları genişletip daralma sistemi sayesinde taşıyabilir.)

   hicbisee   27.10.2007 15:55
   #695093
 
reklamı kapat

yazdır