kompetan

1.

bir işi iyi bilen. bir şey hakkında yerinde kararlar alabilen kimse.

   zerzevat adam   08.12.2006 04:42
   #135256
2.

kompetan : fransızca kompetan (competent) sözü "belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse)." anlamında kullanılmaktadır. bu söz için dilimizdeki uzman sözü karşılık olarak kullanılabilir.(tdk).

   serran   27.12.2007 13:57
   #788965
3.

<bkz: kompedan>

   ugokhan   27.12.2007 13:58
   #788966
 
reklamı kapat

yazdır