kurtlerin kokeni nereden geliyor

1.

----- spoiler -----
şimdiye kadar kürtlerin kökenleriyle ilgili çok şey yazılıp çizildi. türk ve kürt milliyetçiliği yapanlar meseleyi, böyle bir etnik kökenin var olup olmadığına kadar götürdü. hatta kürtler diye bir topluluğun olmadığı bile dile getirildi. geliştirdikleri tezi ispatlamak için de “kürt” kelimesinin “kart-kurt” sesinden türediğini ileri sürdüler. kendi içinde gurmanclar (kırmanç), soran, zaza diye bölünen kürtlerin tarihi geçmişiyle ilgili önemli bir araştırma geçtiğimiz günlerde karakutu yayınları tarafından kitap haline getirildi. “gurmanc ve kürtlerin kökeni” isimli kitabın yazarı, kendisi de bir gurmanc olan ömer özüyılmaz. aksiyon'un haberine göre 10 yıldır yerli ve yabancı birçok kaynağı inceleyen özüyılmaz’ın tespitleri, bugüne kadar yapılan tartışmaları sona erdirecek nitelikte. yazara göre “kürtler” diye bir topluluk var. kürtlerin bir kolu kabul edilen gurmanclar da türk. kürtlerin atası da medler değil. gurmancların ise aslında kürt olmadığı delilleri ile ortaya konuluyor.

bugüne kadar birçok bilim adamı kürtlerin kökenini türkiye, ırak, iran ve suriye’de araştırdı. ancak ortaya çıkan sonuçlar meseleyi daha da içinden çıkılmaz hale getirdi. bazıları, kürtlerin kökenini medlere, urartulara ve araplara dayandırdı; bazıları da asya’daki kavimlere… kimi bilim adamlarına göre kürtler, finliler ve cermenlerle akraba. yazar özüyılmaz’ın araştırması bu konulara açıklık getirmesi bakımından çok önemli. ona göre türkiye’de yaklaşık 9-11 milyon arasında kürt kökenli vatandaş yaşıyor. kimi kürt, gurmanc ve zaza kendini türklerden ayrı bir ırk olarak mütalaa ediyor. kimi de köken olarak türk ya da başka halklardan olduklarını benimsemiş durumda.

kitapta kürtlerin kökenin medlere dayandığı tezi de çürütülüyor. tarihî kayıtlara göre medler, matia ve mada adıyla da biliniyor. arap coğrafyacı mesudi’nin “muruc ez-zeheb / altın bozkırlar” adlı eserinde urumiye şehri anlatılırken, median şehirlerinin yakınlarında bir yer olarak tarif ediliyor. ermeni tarihçi grousset ise med topraklarını iran ile azerbaycan topraklarının doğu kısmı olarak tarif ediyor. eski haritalarda “median” olarak gösterilen bölge de günümüzde “kürdistan” denilen bölgeyle coğrafi olarak aynı değil. dolayısıyla kürtlerin atası medler diyenlerin tezleri kuşkulu hale geliyor. medlerin ilerleyişi sırasında, van bölgesinde sadece ermenilerin varlığından söz edilebileceğini belirten özüyılmaz, gürcü tarihinde bahsedilen coğrafyanın farklı olduğunu söylüyor: “iskender m.ö. 331 yılında erbil, gaugamela ovasında yapılan bir meydan savaşında pers kralı ı. dara’yı mağlup eder. bunun üzerine kaçan dara ve kumandalarını takip ederek kuzeye girer. ermenistan’ı ve aras vadisini takip edip buraları kendisine bağlar. sonra median’a girer. kuzey ırak ve güneydoğu anadolu ile ermenistan olarak anlatılan doğu anadolu ve bugünkü batı iran, median toprakları içerisinde değildir.”

ilginç olan ise bugün gurmanc, zaza ve kürtlerin ikamet ettiği hiçbir bölgenin median olarak tarif edilen coğrafya içerisinde yer almıyor olması. kitapta, medlerden günümüze birkaç kral isminden başka hiçbir şey kalmadığı anlatılıyor. ayrıca, dara’nın ünlü bisutin abidesinde dönemin önemli üç diline yer verilmişken, med diline ve kürtlerle alakalı bir bilgiye rastlanılmaması, bu tezin varlığını kesin olarak çürütüyor. kürt-med ilişkisinin kürtleşmiş ermenilerin oluşturduğu hoybun cemiyeti’nin tezi olduğunu belirten ömer özüyılmaz, “sadece mervaniler kürt’tür diyebiliriz. halk arap veya müslüman olmuş ermenilerden oluşuyordu. yalnızca yönetici kadro kürt’tür. kürtlerin zerdüşt olduğu tezi de medlerle ilintilendiriliyor. ancak şimdilerde türkiye içinde kürt coğrafyası diye anılan bölgelerde zerdüşt tapınaklarına rastlamak mümkün değil.” diyor.

kürtlerin kökeni anlatan ilk kitap şeref han’ın yazdığı şerefname’dir. bu eserde geçen ve kürtlerin kökeni ile ilgili anlatılan üç rivayet de yazar tarafından inceleniyor. araplar, kürtlerin “cin” neslinden geldiğini savunuyor. cin aslında “çin” bölgesini tarif ediyor. araplarda ç harfi olmadığından, kelime c olarak okunuyor.

diğer rivayete göre peygamber efendimiz’in (s.a.v.) zuhurundan sonra türkler arabistan’a bir heyet gönderir. bu heyetin başındaki oğuz beyi peygamberimiz’e kendisini kürtlerin beyi olarak tanıtır. bu beyin adı boğduz han’dır.

yine şerefname’ye göre kürtler boğduz ve becenek adlı iki atadan türemiştir. boğduz adının bir türk ismi olduğu ispatlanırken, “becenek” adı türklerin “peçenek” kolundan gelir.
----- spoiler -----

kaynak: http://www.gazetehayat.com/...r-nereden-geliyor/44944

   vredesbyrd   17.03.2010 23:03
   #1985766
2.

<bkz: türklerin kökeninin çinlilerden gelmesi>

   borkluce mustafa   17.03.2010 23:04
   #1985769
3.

<bkz: dunya uzerinde kurt diye bir toplumun var olmasi>

   ceki demiri   17.03.2010 23:10
   #1985788
4.

tanım: kürtler' in kökenini merak eden insan sorusu.

saka türkler' inden gelen bu insanlar yozlaşa yozlaşa bu günkü hallerini almışlardır. tıpkı bulgarlar gibi benliklerini kaybetmişlerdir.

   nemesiss   17.03.2010 23:16
   #1985802
5.

kürtlerin uzaklardan tepelerin ardındından oyanamaya gelen teletabilerin geldiği yerden geldiğini bilmeyen kişi sorusu.

   cumle muhendisi   17.03.2010 23:24
   #1985833
6.

<bkz: ordan burdan şurdan>

   zifir10mg   17.03.2010 23:24
   #1985834
7.

birçok akademisyenin tartışığı soru. irani galiba diyecem de, ona da kızıyorsunuz... aydan mı düştünüz mübarek?

   kursad fhlmnv   17.03.2010 23:29 ~ 23:33
   #1985860
8.

<bkz: mezopotamya>

   bottomofthehell   17.03.2010 23:29 ~ 23:30
   #1985865
9.

<bkz: dağ>

   zifir10mg   17.03.2010 23:30
   #1985867
 
reklamı kapat

yazdır