kutb i zaman

1.

hindistan evliyâsının büyüklerinden. çeştiyye yolunun ileri gelenlerindendi. lakabı bendegî mahdûm-i cihâniyan'dır. 1307 (h.707) yılında doğdu, 1383 (h.785) yılında gücerât'ın ahmedâbâd şehrinde vefât etti. şeyhülislâm rükneddîn ebü'l-feth kuraşî'nin talebesi, nasıruddîn mahmûd'un halîfesidir. nâsıruddîn mahmûd da nizâmüddîn evliyâ'nın halîfesiydi. tasavvuf ehli arasına, ilk defâ amcası şeyh sadreddîn buhârî'den aldığı derslerle katıldı. çok seyahat edip, birçok âlim ve velînin ilim ve feyzlerinden istifâde etti. imâm-ı abdullah yâfiî ile mekke-i mükerremede sohbet etti. medîne'de sened-ül-muhaddisîn afîfeddîn abdullah matarî'den ilim öğrendi.şihâbüddîn sühreverdî hazretlerinin kitaplarını, onun huzûrunda okudu. şeyh emîneddîn'in kardeşi şeyh imâmeddîn'den kendisi için bırakılan emânetleri kazrûn'da aldı. onun kazrûn'a gitmesi şöyle oldu: şeyhülislâm sened-ül-muhaddisîn şeyh afîfeddîn abdullah matarî'nin medîne'de iki sene sohbetine devâm etti. avârif yanında diğer sülûk kitaplarını onun huzûrunda okudu. ondan tarîkat ve zikir telkini aldı. şeyh afîf buyurdu ki: "size hilâfet kazrûn'da verilecektir." kazrûn'a gidince, şeyhülislâm emîneddîn'in kardeşi şeyh imâmeddîn ona; "şeyh emîneddîn, vefâtı zamânında bana vasiyet etti ve; "seyyid celâl buhârî bizimle görüşmek istedi. yazık ki, mültan'a kadar geldi de, şeytan ona yolda yalan söyledi ve şeyh emîneddîn âhirete göçtü dedi. celâl buhârî mekke tarafına gitti. dönüştekazrûn'a uğrayacak. ona selâmımı söyle, seccâdemi ve makasımı ona ver. benim icâzetlim ve halîfem eyle!" buyurdu." şeyh imâmeddîn de öyle yaptı. seyyid hazretleri, o pîrden çeşitli istifâdelerle döndü. gittiği her yerde, sarıldığı her büyükten alacağını tamâmen alır, en yüksek seviyede istifâde ederdi.

   alzheimer   07.11.2009 07:06
   #1720868
 
reklamı kapat

yazdır