logos

1.

ussal yasa... logos sözcüğü yunanca’da usla kavrama anlamındadır. ve duyguları kavrama anlamındaki pathos sözcüğü karşılığında kullanır. kah anlamıyla ilgili olarak us ve bu usa dayanan söz, yasa, düzen, bilgi anlamlarını dile getirir.

10. yüzyılda herakleitos logos’u evreni düzenli bir bütün olarak kuran ve hareket ettiren ussal ilke biçiminde tanımlamıştır. buna göre logos, hem oluşumların altında yatan ve onları biçimlendiren düzen ilkesi hem de evrenin böyle bir düzen olarak kavranmasında belirleyici olan bilgi ilkesiydi; evrenin kavranması belirli orantılara yani karşılıklı ilişki içindeki yas niteliğinde bağlantılara göre gerçekleşiyordu. bu anlamıyla logos özellikle rastlantı ve gelişigüzelliğin karşıtıdır.

herakleitos’un verdiği anlam anaksagoras’ın baş kavramı olan “nous” dan farklıdır. nous bir düzenleyici olarak evrenden önce de vardır ve evrene dışardan gelir, logos ise evrenle birliktedir ve evrensel oluşun içindedir.

herakleitos her şey çıkar geçer der; evrende kalıcı olan hiçbir şey yoktur. bu sürekli evrensel değişiklilik logos için düzenlenmiştir. logos yasasına göre olup örtmektedir.

platon’a göre bilgi, logosta temelleri idealar hem düşünceler hem de bu düşüncelerin ilkesiz sonsuz nesneleridir. düşünce ile nesne arasındaki özdeşlik bu yüzdendir, yani düşünce nesnesinde her ikisi de idealarda temellendiği için uygundur

   exnihilo   03.01.2007 05:16
   #167140
2.

yunan miolojisinde bir tanrı ya da tanrıların insanlara yol gösteren sözleri.

   erkut abi   03.07.2007 21:07
   #518038
3.

lat. bilim.

   specta   09.01.2009 04:41
   #1154633
4.

en yaşlı melektir.

   bunalgul bunalan   01.03.2009 19:37
   #1222148
5.

alsancak'ta bedava işemek isteyenlerin en uğrak mekanı.

   peynir gemisi   04.03.2009 23:55 ~ 23:58
   #1229883
6.

felsefi tartışma bağlamında rasyonel, anlaşılır ilke, yapı ya da bir şeyi kaplayan düzen veya bu düzenin kaynağı veya bu düzen hakkında hesap vermek anlamları başta olmak üzere geniş bir anlam içeriğine sahiptir..

   perilousness   07.08.2009 19:57
   #1529353
7.

yasa, evrenin düzeni manasına gelir. hafızam beni yamultmuyorsa ilhan berk'in böyle bir de kitabı vardı.

   lodoslain   28.05.2013 18:37
   #2598453
 
reklamı kapat

yazdır