luzumsuz adam

1.

sait faik'in bir öyküsünün ve kitabının adıdır. otobiyografik ögelerin yoğun olduğu öykü ayrıca empresyonist etkiler taşır.

   philippobruno   31.01.2008 15:03
   #843626
2.

kitaptaki 14 hikayenin dokuzunda hiç "ve" bağlacı yoktur. diğerlerinde de bir iki tane kullanılmıştır.

   olmayana ergi   01.03.2011 17:09
   #2311495
 
reklamı kapat

yazdır