malzeme ve bilim teknolojisi

1.

atomsal yapive atomsal diziliş, kristal yapılar, amorf yapılar, katı eriyikler, atom hareketleri ve atomsal yayınım, faz dönüşümleri ve faz diyagramları, malzemelerin mekanik özelikleri, fiziksel özellikler, çevre koşullarının etkileri, metaller, plastikler, seramikler, kompozit malzemeler, kolloidal malzemeler gibi konuları işleyen mühendislik dersi.

   6sigmamaster   19.06.2007 20:58
   #482476
 
reklamı kapat

yazdır