max weber

1.

alman düşünür ve sosyolog. modern antipozitivistik sosyoloji incelemesinin babası olduğu düşünülür.

   exnihilo   28.08.2006 05:50
   #26655
2.

iktidar ve kitle konusunda 19 yy.a kadar varolan temel görüşlerde köklü değişiklikler yapmış ve hem iktidarın kaynağı hem de kitlenin kabulleri konusunda, yeni teoriler geliştirmiş sosyolog. özelike iktidarın, iktisadi faktörlerden nasıl etkilenip aynı zamanda onu nasıl etkilediği meselesinde çarpıcı tespitleri mevcuttur.bilhassa protestan ahlaki ve kapitalizmin ruhu adlı eserinde protestanlığın doğuşu ile kapitalizm'in doğuşu arasında bir bağlantı olduğunu ve avrupa özelinde protestan ülkelerde katolik'lere göre daha çabuk bir kalkınma ve siyasi birlik tesis edildiğini tespit eder.

   etson arentesto   04.07.2007 11:22
   #519172
3.

devlet kavramını "toplumda şiddet uygulama tekelini elinde bulunduran örgüte devlet denir" sözüyle açıklamış olan alman sosyolog. isminin gerçek hali maximilian carl emil weber'dir. en ünlü eseri "protestan etiği ve kapitalizmin ruhu" isimli ktiabıdır.

döneminin alman politik hayatında oldukça nüfuza sahip bir insandır. birinci dünya savaşı'nı sonlandıran anlaşmalardan olan versay anlaşması'nda almanya heyetinde danışman olarak bulunmuştur.

   ilelebetmuhalefet   19.08.2007 00:33
   #619614
4.

weber'in bürokrasi modeli geliştirdiği sosyal teorinin bir bölümünü teşkil
eder. aslen bir sosyolog olan weber ; toplumun ekonomik ve politik yapısını
incelerken biçimsel örgütlerle dolaylı olarak ilgilenmiştir.
weber:
1-bürokrasi adını verdiği bir bütünün özelliklerini belirlemeye
2-örgütlerin büyümesini ve büyümenin nedenlerini tasvir etmeye
3-bürokrasiyle birlikte oluşan diğer toplumsal değişmeleri ayırmaya
4-bürokratik örgütün rol ve etkilerini ortaya çıkarmaya çalışmıştır.
rasyonel bir araç olarak örgüt veya diğer bir deyişle bürokratik model
örgütsel açıdan işletme kavramı; klasik yönetim kuramcılarının ilkelerinden
ve max weber'in bürokratik ideal örgüt tipinden çıkarılmış kurallardan ilham
alan açıklayıcı bir modeldir. bu ortaklaşa yaratılmış model, örgütlerin
teknik düzeyinde odaklanır, belirlilik koşulları varsayılır ve yöneticilerin
bütün ilgili değişkenleri kontrol ettikleri düşünülür. esasında bu model ne
yeni koşullara uyma ve ne de yenilik yapmakla ilgilidir. fakat, verilen
amaçlara ulaşmak için kaynakların etkili kullanılması söz konusu olmaktadır.
bu mantıksal mekanik örgüt tipinin temel yapısal ve işlevsel özellikleri bir
amaçlar takımının varlığını gerektirir ve onlara dayanır. bu amaçlardan
uygun yönetsel ve tekniksel görevler meydana getirilir. koordinasyon ve
planlar için yönetsel kural ve süreçler katı bir otorite yapısıyla birlikte
hizmet ederler ve çeşitli görevleri amaçlar doğrultusunda birleştirirler.
haberleşmeler, bireysel rollerin önemli ve rutin olarak inceden inceye
saptandığı hiyerarşik kanalları izler. bireysel davranışlar hemen hiç
yoktur, kişisel olmayan kural ve normlar ise örgütün hizmetindeki kaynakları
en iyi biçimde kullanmaya yöneltilmişlerdir. kontrol ve revizyon sistemleri
arzulanan davranışı güçlendirmek için dizayn edilmişlerdir. çatışmalar kadar
amaçlar ve araçlar üzerindeki tartışmalarda yasaklanmıştır. bu örgüt biçimi
rasyonelliğe, açıklığa ve düzenliliğe dayanma ve bağlanma olarak
nitelendirilmiştir.

   zxczxczxc   17.12.2007 13:43
   #774640
5.

marx'ın sınıf kavramı yerine statü kavramını dile getirmiş; düdüğü çalan şahsın ille de zengin olması gerekmediğinden dem vurmuş, kapitalizmin kritiğinin sadece ekonomik açıdan yapılmasını doğru bulmayıp marx'ı eleştirme cesaretinde bulunmuş; dünyanın tüm dinlerini karşılaştırıp protestan etiği aracılığıyla kapitalizmin eleştirisini yapmış, bunu yapınca da etrafındaki akıllıların ''marx ekonomik baktı diye kızdın ama sen de dini baktın be weber'' serzenişine: ''olm siz kaç aylıksınız hele bi durun daha başka açılardan da bakacağım'' der ama evdeki hanımının hem yazar hem de ilk feministlerden olması, bulaşıkların weber'e kalması üstelik aktif cinsel bir hayatının olmaması sonunda onun, ruhsal bunalımlar geçirmesine, cemiyet hayatından dört yıl kadar uzaklaşmasına ve kapitalizme tek açıdan bakmasına sebep olmuştur.

   dert yorumcusu   07.01.2009 03:55
   #1151820
6.

rasyonel otorite var bir de

   amelipulen   17.02.2010 18:14
   #1944355
7.

"türkçeyi incelediğinizde insan zekasının mucizelerini görebilirsiniz" diyen sosyolog.

   korayefe   17.02.2010 18:20
   #1944369
8.

klasik egemenlik anlayışını eleştirmiştir. weber'e göre egemenlik bölünemez, devredilemez ve mutlak değildir. gerçekten egemenlik yasama yürütme ve yargı arasında bölünmüştür. egemenlik yetkilerinden bir kısmı devletler tarafından rızalarınca başka devlet ve kurumlara devredilebilmektedir. örnek olarak avrupa birliği ülkeleri yasama yetkilerinin bir kısmını avrupa birliği'ne devrederler. hukuk devleti, sosyal devler gibi ilkelerle egemenliğin mutlaklığı söz konusu değildir. weber klasik anlamda egemenlik görüşü yerine otorite kavramından söz eder.

   krusty the clown   09.02.2011 00:33
   #2297874
 
reklamı kapat

yazdır