mehmed tahir aga

1.

mimar mehmed tahir ağa (18. yy) mimarbaşı

"doğum ve ölüm tarihleri" bilinmemektedir. ı. mahmud devrinde daha 12 yaşındayken babası ile birlikte rusya ve avusturya seferlerine katıldı. haziran 1760'ta hacı ahmed ağa'nın vekili olarak mimarbaşılık görevinde bulunan mehmed tahir ağa, 1761 bağlarında bu göreve tayin edildi. mayıs 1768'de görevden ayrılan mehmed tahir ağa'nın yerine abdi ağa getirildi. mart 1770'te ikinci kez mimar başı olarak tayin edilen mehmed tahir ağa, 1775'e kadar bu görevini sürdürdü ve bu tarihte yerine hafız ibrahim ağa atandı. 1777'de üçüncü kez göreve getirilen mehmed tahir ağa bu sefer 5 ağustos 1784'e kadar bu görevim devam ettirdi ve yerine tekrar hafız ibrahim ağa tayın edildi. görevden ayrıldıktan sonra nisan 1788'de ı. abdülhamid devrinde avusturya seferi sırasında fethül islam civarında bir köprünün nazırlığını yürüttü, çevredeki diğer köprülerin de bakımı ve yeniden yapımı için gerekli çalışmalarda bulundu.

özellikle ııı. mustafa devrinde istanbul'da başlatılan büyük imar faaliyeti sırasında mimarbaşı-olarak önemli birçok yapıda hizmeti mevcuttur. bu dönemde imparatorluğun di¬ğer bölgelerinde başta kaleler olmak üzere yoğun bir tamir faaliyeti sürdürülmektedir. bunların önemli bir kısmında da devrin mimarbaşısı mehmed tahir ağa'nın gerekli planlamayı yaptığı anlaşılmaktadır.

   metallicblack   14.08.2007 18:14
   #610316
 
reklamı kapat

yazdır