mekong irmagi

1.

çinhindi'nde ırmak. güneydoğu asya'nın en uzun, dünyanın da 10. uzun ırmağı olan mekong nehri (4 200 km), tibet'te tanglha dağları'ndan doğar; yaklaşık 3 000 m yükseltide kayalık boğazlar arasından geçerek güneye dönüp, laos'a girerek dünyanın en geniş (yaklaşık 10 km) çağlayanlarını oluşturur ve kamboçya topraklan boyunca uzanan taşkın ovasında akarak, geniş alanların sulanmasını sağlar. çeşitli kollara ayrıldıktan sonra, vietnam'ın güney kesiminde geniş bir deltayla güney çin denizi'ne dökülür. kurak mevsimde tonle sap ırmağı'nın sularını alan, yağış mevsiminde ters yöne akarak taşkın sularının fazlasını tonle sap gölü'ne boşaltan ırmağın laos'taki bölümünden, önemli ölçüde hidroelektrik elde edilmektedir.

   nicholai alexandrovic hel   22.11.2008 02:21
   #1092165
 
reklamı kapat

yazdır