merak ilmin hocasidir

1.

bilmek, öğrenmek, öğrenmeye çalışmak için gerekli duygunun arkasında yatan sebebin merak olduğunu vurgulayan bir özdeyiş.

ilim bir arapça ve osmanlıca kökenli sözcük olmazla birlikte türkçeleştirilmeye çalışmasıyla bilim olarak değiştirilen sözcüktür. her ne kadar ilim kelimesinin sahip olduğu manayı kapsamasa da son zamanlarda tercih edilen bilim olmaya başlamıştır. merak ise kişinin öğrenmeye ihtiyaç hissetmeye başladığı konu, nesne vb. hadiseler bütününü bünyesinde aşırı bir istekle bilme hissiyatına kapılmasıdır. her zaman merak iyi sonuçlar doğurmasa da, genel olarak bakıldığında merak ilim için bir temel seviyesindedir. bunun doğal nedeni olarak da ortaya yeni sonuçlar çıkmakta ve edinilen yeni bulgularla kişi kendini bir adım daha ileri götürmektedir.

   zyucel   18.07.2007 17:41 ~ 17:42
   #552978
2.

insanın başına ya meraktan ya.... sözünün dayanak noktası.

   sepher hazohar   18.07.2007 21:54
   #553630
 
reklamı kapat

yazdır