mesru ve yasal

1.

her zaman birbirini içermesi gerekmeyen iki kavram.anayasal manada ele alınınca meşru otoritenin yasal olmaması mümkün olduğu gibi yasal otoritenin meşru olmaması da mümkündür.genellikle milli mücadele döneminde kuvvayi milliye hareketinin meşru olduğu ama yasal olmadığı,buna koşut olarak istanbul hükümetinin yasal olduğu ama meşru olmadığı anlatılır.bu manadameşruluğu sağlayan faktör kitlenin kabulü iken yasallığı sağlayan faktör pozitif hukuk kaidesidir.kimi zaman otorite (siyasal manada) ne meşru ne de yasaldır.bu daha çok devrim yapan bir diktatörün yönetim modelinde görülür.demokratik yönetimlerin hem meşru hem de yasal olduğu kabul edilir.

   francisco de vitoria   31.01.2008 12:25 ~ 12:25
   #843454
 
reklamı kapat

yazdır