mevlid

1.

halk arasında mevlid (mevlit, mevlüd, mevlüt olarak da kullanılır) olarak bilinen bir şiirdir. süleyman çelebi tarafından yazılmış olan ve asıl adı "vesiletünnecat" olan bu şiirin konusu muhammed'i övmektir. mesnevi türündendir, "failatun failatun failun" vezninde yazılmıştır. üç yüze yakın beyitten oluşmaktadır. başlangıcı şöyledir:


allah adın zikredelim evvela
vacib oldur cümle işte her kula


allah adın her kim ol evvel ana
her işi âsan ede allah ana


allah adı olsa her işin önü
hergiz ebter olmaya anın sonu


bir kez allah dese aşkile lisan
dökülür cümle günah misli hazan


ism-i pâkin pâk olur zikreyleyen
her murada erişir allah diyen


aşk ile gel imdi allah diyelim
derd ile göz yaş ile ah edelim


birdir ol birliğine şek yokdurur
gerçi yanlış söyleyenler çokdurur


cümle alem yoğiken ol var idi
yaradılmıştan gani cebbar idi


var iken ol yok idi ins-ü melek
arş-ü ferş-ü ay-ü gün hem nüh felek


sun´ile bunları ol var eyledi
birliğine cümle ikrar eyledi


kudretin izhar edip hem ol celil
birliğine bunları kıldı delil


ol dedi bir kerre var oldu cihan
olma derse mahvolur ol dem heman


bari ne hacet kılavuz sözü çok
birdir allah andan artık ilah yok


haşredek ger denilirse bu kelam
nice haşrola bu olmaya temam


pes muhammeddir bu varliğa sebeb
sıdkile anın rızasın kıl taleb


ger dilersiz bulasız oddan necat
aşkile derdile edin es-salat

hz. muhammed'in doğum günü 12 rebiülevvel'dir. islam dünyası her yıl bu günü mevlid kandili olarak kutlar. mevlid geleneği yüzyıllardır sürmektedir. kandiller dışında, çocuk 40'ını çıkınca, bir müslümanın vefatının 40. gününde, adaklarda, evlenme töreninde, hacıların dönüşünde, sünnet merasiminde, asker uğurlamada mevlid okuma geleneği vardır. bu mevlidlerde süleyman çelebi'nin vesiletünnecat'ı (1402) okunur. mevlid günleri oruç tutma, geceleri ilahi, dua, vaaz, kıraatla kutlama yaygındır.
*

   exnihilo   31.12.2006 07:27 ~ 30.03.2007 11:25
   #162459
2.

arapçada mimli masdar, zaman ismi ev yer ismi olarak üç manası vardır. bu üç mana türkçede "doğmak", "doğum zamanı" ve "doğum yeri" olarak kullanılmıştır. fakat dilimizde genellikle mevlid denilince hz. peygamberin doğumu ve bunu anlatan eser anlaşılır.

bazı kimselerin mevlid kelimesini "mevlüt" veya "mevlud" şeklinde telaffuz etmeleri doğru değildir; çünkü mevlud yeni doğan demektir.

   dusersem hatirla   17.09.2007 09:07
   #676054
3.

1962 çekimi türk filmi.

   specta   20.01.2009 06:12
   #1166616
4.

dogum.

   deli_cious   31.01.2009 12:28
   #1180233
5.

ölmüş insanlar arkasından okunduğunda komik olan şeydir. amaç nedir anlaşılır gibi değildir. zira geçenlerde bir ilahiyatçı diyor ki: ölü arkasından dua okumak islamda yoktur.

   yenitara   17.11.2011 14:03 ~ 18.11.2011 12:37
   #2455536
6.

islamı bilmeyen ergen olmamış müslüman çocukların herhalde ilk duyduklarında "islama ve onun kitabı kuran-ı kerim'de yazıldığını sanacakları şeydir.

bazıları utanmadan sanki islama ait bir şeymiş gibi okuyor ve okutuyorlar. sonrada misyonerlere kızıyorlar arkadaş. sen kendini dinine inancına bunca zulüm ederken, misyoner ne yapsın.

   yenitara   18.11.2011 12:42
   #2455701
7.

hz. peygamber zamanında kendisi hakkında yazılmış olan kasidelere ve yazan şairlere iltifat etmiş ve onları övmüştür. bu konuda en meşhur olan şair sahabe kab bin züheyr'dir. süleyman çelebi'nin yazmış olduğu mevlid de bu kabildendir ve sünnet-i seniyyeye uygundur.

   ramiz   18.11.2011 12:52
   #2455706
 
reklamı kapat

yazdır