milli egitim bakaninin gorevleri

1.

3797 sayılı yasaya göre millî eğitim bakanı’nın başlıca görevleri;

* atatürk ilke ve inkılâplarına ve anayasada ifadesini bulan atatürk millîyetçiliğine bağlı, türk milletinin millî, ahlakî, manevî, tarihî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan türkiye cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş vatandaşlar yetiştirmek üzere, bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini plânlamak, programlamak, yürütmek, izlemek ve denetim altında bulundurmak,

* okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve her çeşit örgün ve yaygın eğitim kurumlarını açmak ve yükseköğretim dışında kalan öğretim kurumlarının diğer bakanlık kurum ve kuruluşlarınca açılmasına izin vermek,

* türk vatandaşlarının yurt dışında yapılacak eğitim ve öğretimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

* diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarca açılan yükseköğretim dışında kalan örgün ve yaygın eğitim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve yönetmeliklerini birlikte hazırlamak ve onaylamak,

* türk silahlı kuvvetleri’ne bağlı ortaöğretim kurumlarının program, yönetmelik ve öğrenim denklik derecelerinin belirlenmesi konularında iş birliğinde bulunmak,

* yükseköğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için yükseköğretim yasası ile bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumluluklarını yerine getirmek,

* okullardaki beden eğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri yürütmek,

* yüksek öğrenim gençliğinin barınma, beslenme ihtiyaçlarını ve maddî yönden desteklenmelerini sağlamaktır.

   18811915191919231938   05.10.2009 18:29
   #1646537
2.

ihtiyaç olan okulları açmayıp, yeni öğretmen atamayarak sınıfları 60-70 kişi tutup, 240 bin öğretmen adayını işsiz bırakmaktır.

   tanja   05.10.2009 18:30
   #1646542
 
reklamı kapat

yazdır