molekul

1.

bir maddenin bütün özelliğini taşıyan en ufak bölümü.

   hastadam   22.05.2007 01:34
   #413907
2.

iki veya daha fazla atomdan meydana gelen atomlar grubu.

   witchorexia nervosa   18.06.2007 04:39
   #476366
3.

birden fazla atomun birbiriyle birleşerek meydana getirdiği yeni kapalı birim. bu birim, meydana gelen bileşiğin en küçük parçasıdır. bu birim (molekül), aynı elementlerin atomlarından da meydana gelmiş olabilir. moleküllerin, aynı elementin iki atomundan meydana gelmiş olması, o elementin atomunun yapısı, atom çekirdeği çevresinde bulunan elektronların halkalanış durumu ile ilgilidir. çoklukla gaz elementler, atom halinde değil, aynı elementin atomlarının birleşmesinden meydana gelmiş moleküller halinde bulunurlar. bu bakımdan, bu elementlerin molekülleri, o elementlerin bütün özelliklerini taşıyan en küçük birimlerdir.

   nicholai alexandrovic hel   19.11.2008 05:40
   #1089975
 
reklamı kapat

yazdır