moralite

1.

bir insanın iyi ve kötü açısından davranış biçimleri ve ahlaki düşünüşü. ahlaki kurallar ile uyum içinde mutçuluk.

yaşamın anlamını mutlulukta bulan, insan eylemlerinin son ereği olarak mutluluğu gören ahlak öğretisi.

mutluluk kavramına verilen anlama göre mutçuluk öğretileri türlere ayrılır:

a. hazcılık: duyusal hazlara bağlanan mutçuluk.

b. bireysel mutçuluk: tek kişinin mutluluğuna bağlanan mutçuluk.

c. toplumsal mutçuluk: toplumun mutluluğunu, iyiliğini erek olarak alan mutçuluk. bu sonuncusu "olabildiğince çok insanın olabildiğince çok mutlu olması." düşüncesiyle kesin formülünü bulur ve yarar açısından ele alınarak yararcılığa varır.

   anathema   14.09.2007 18:31 ~ 18:32
   #670009
2.

<bkz: mortalite>*

   dua   14.09.2007 18:35
   #670016
3.

ahlâklılık, ahlâki kurallar içinde ya$amak.

   wunderbar   24.12.2007 19:41
   #785145
 
reklamı kapat

yazdır