muhammed kamil efendi

1.

istanbul velîlerinden. ismi muhammed kâmil'dir. 1824 (h.1240) senesi edremit yakınında ayvacık kazâsında doğdu. 1911 (h.1330) senesi istanbul'da vefât etti. küçük ayasofya bahçesinde bâbüsseâde ağası hacı hüseyin ağa türbesine defnedildi.

   ramiz   29.03.2008 14:40
   #881901
2.

kâmil efendi tahsil çağına gelince, istanbul'a gelerek küçük ayasofya medresesine yerleşti. bâyezîd medresesi müderrislerinden büyük kâzım efendiden ilim ve edeb öğrenmeye başladı. sonra fâtih müderrislerinden arnavud ali efendi ile başkalarından tahsilini tamamlayıp icâzet, diploma aldı. bu sırada kuşadalı ibrâhim efendinin talebelerinden ve şâbâniyye yolu büyüklerinden muhammed tevfik bosnevî efendinin sohbetlerini dinledi ve tasavvuf yolunun bilgilerini öğrendi. daha sonra üsküdarlı mustafa efendinin hikmet dolu sohbetlerine katıldı.

   alzheimer   08.11.2009 03:32
   #1722838
 
reklamı kapat

yazdır