muhammed masum

1.

büyük âlim ve velî. 1880 (h.1298)de arvas'ta doğdu. 1942 (h.1361)de yine arvâs'ta vefât etmiştir. kabri, mübârek babası seyyid fehim arvâsî hazretlerinin kabri yanındadır. çok zekî, âlim, ârif, kâmil bir zâttı. önce arvâs medresesinde ve babasının terbiyesinde ve derslerinde yetişti. sonra sıra ile, başkale medresesinde seyyid abdülhakîm arvâsî hazretlerinin yanında bir müddet, arvas medresesinde iki sene, müküs'te mîr hasan velî medresesinde bir sene, gevaş kazâsının izzeddîn şerîf medresesinde iki sene, diyarbakır-cizre mîr abdullah medresesinde bir sene, mardin-kasımpaşa medresesinde bir buçuk sene, en sonra van'ın erciş kazası delû köyündeki hasan ağa medresesinde üç sene tahsilden sonra, 1899'da icâzetnâme alıp, senelik 828 kuruş maaşla adilcevâz kazasının hâtuniyye medresesinde müderris oldu. muvaffakiyetinden dolayı taltif edildi. kendisine; "bursa müderrislik ilmî pâyesi" verildi. 1910'da adilcevâz müftülüğüne, aylık 400 kuruşla tâyin olundu.

   ramiz   29.03.2008 14:43
   #881910
 
reklamı kapat

yazdır