muhammed urre

1.

şam’da yetişen şâfiî mezhebi âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. ismi, muhammed babasınınki de muhammed’dir. el-bikâ’î el-hammârî nisbeleri vardır. urre diye tanınır. tasavvufta düsûkiyye koluna mensub idi. şam yakınlarında bulunan bikâ’ beldelerinden hammâre’de yetişen muhammed urre’nin, doğum târihi bilinmemektedir. 1590 (h.999) senesinde bir salı günü vefât etti.

   ramiz   29.03.2008 14:58
   #881944
 
reklamı kapat

yazdır