muhittin ustundag

1.

eski istanbul valisi ve belediye başkanı.

1884 yılında sakız’da doğdu. 1973 yılında istanbul’da öldü.

emniyet genel müdürü iken istanbul valiliği'ne atandıktan kısa bir süre sonra özel idare ile belediye birleştirildiğinden, şehreminliği görevi de kendisine verildi. 14 temmuz 1928 - 4 aralık 1938 tarihleri arasında on yılın üzerinde bir süre vali ve belediye reisliği'nde bulundu. memurluk süresi atatürk devrimleri'ni uygulama ve kesinleştirme dönemini kapsamaktadır.

muhittin üstündağ, istanbul’a şehir tiyatroları'nı kazandırdı. şehrin imar planının hazırlanmasına önayak oldu. atatürk köprüsü'nü yaptırdı. eminönü meydanı'nda geniş ölçüde istimlaklere girişti ve meydanı tanzim ettirdi. istanbul’da ilkokul seferberliğine de ilk başlayan muhittin üstündağ olmuştur. ayrıca onun gayretiyle yaptırılan çeşitli yollar günümüzde halen kullanılmaktadır.*

   pul koleksiyoncusu   23.08.2007 02:24
   #627715
 
reklamı kapat

yazdır