muhyiddin i arabi

1.

geçmiş ve gelecek hakkında ki verdiği bilgilerle islam düşünürleri ve alimleri arasında ayrıcalıklı bir yer edinen, zat.
kehanetleri ile ilgili 500'den fazla eseri bulunmaktadır. önemli eserlerinden biri olan fütuhatı mekiyye'de ruhlarla görüşülebildiğini açıklar

   zanedus   27.11.2006 17:46
   #121122
2.

bir zamanlar benim dinimden olmadığı için komşumu suçlardım.
ama şimdi kalbim bütün biçimlere açık...
o artık ceylanlar için bir çayır,
keşişler için bir manastır,
puta tapıcı için bir mabet,
hacı için bir kabe,
tevrat levhaları,
kur'an kitabıdır.
ben aşk dinini vazediyorum.
ve hangi yöne yönelirse yönelsin,
bu din benim dinim,
benim imanımdır.

13. yuzyıldan bir sufi, şeyhül ekber muhyiddin-i ibn arabi, kaddesallahül sırrahül aziz,'den bir sestir bu. endülüs'ten başlayıp üç kıtayı dolanan ve şam'da huzur bulan bir selamet çağrısının medarıdır.

sevilla, cordoba, granada, almeria, tarifa, ceitta, fes, makakesh, tlemcen, bejaja, tunus, kahire, iskenderiye, kudüs, medine, mekke, bağdat, musul, malatya, kayseri, sivas, konya, halep, şam... baş döndüren bir sürat. ve bu göçebe hayata sığdırdığı ciltler sayfalar dolusu, bugün halen bile şerhi tamamlanamamış, tasavvuf literatürünün en karmaşık, zor eserleri...

yine şeyh der ki:

daima allah'tan başkasını unut... zakir olursun. böyle olan bir kimse her yerde zakirdir. kalb ve lisanıyla allah'ın zikrine devam edenlerin kalbine allah, zati ahadiyyetine karşı iştiyak nuru ilka eder. gözü açılana ise haya gelir...
haya makamında fetih başlar. fetih kalb gözünün tevfik-i rabbani ile açılmasıdır. bu göz açıldı mı ahlak, fazilet, doğruluk o kimse için asla değişmeyen, değiştirilemeyen bir haslet olur, onsuz yaşayamaz...

***

bir yerde bir günah işlemişsen oradan ayrılmadan bir de iyilik işle, ibadet yap. o günahı bir elbise üzerinde iken işlemişken o elbiseyi çıkarmadan evvel bir de sevap işle....

***

allah daima kendi zat-i tecelli alalarını tesbih ve zikreder. en büyük zikir allah'ın zikridir. kulun en büyük zikri ise hakk ile olan zikre iştirak etmektir. sana senden yakın olanla...

***

namaz da bir zikirdir. miraca gitmektir. ibadet bundan dolayı farzdır. farz demek, mecburiyet demek değildir. hakk'a yanaşmak için muhakkak şart olan şeye farz denir. hakk'a yanaşmanın edebi ve usulüdür; bunsuz olmaz demektir. (bu yoruma allahü ekber denir)

***

ve işte yine en sıkı tespitlerinden biri;
kelime-i tevhidin ehli olanların bilfarz yer dolusu günahları olsa... yalnız şirk bulunmasa bu günahların içinde, allah onları mağfiretle karşılar. allah'a düşman olan müşriktir. ondan uzaklaşmalı (allah muhafaza buyursun) bilmeyerek veya te'vile müsait ağzından bozuk şeyler çıkmış ise bununla allah'ın kullarına düşman olunmaz... (şeyh'in en tartışılan fikirlerinden biri budur)

***

ve şeyh demiş ki "felikülli asrın vahidün yesmü bihi ve ene libâg'el asrı zak'el vahid"

bu şu demek: her asır bir kişinin ismiyle anılır, bu ve bundan sonraki asırlar da benim ismimle anılacak...

bazı selefi arkadaşlar şeyh'i tekfir ile itham ederlermiş. pehh. şeyh damgayı vurmuş bir kerre.

   tusi   19.06.2007 14:59
   #481392
3.

<bkz: muhyiddin ibn-i arabi>*

   zyucel   19.06.2007 15:02 ~ 15:18
   #481406
4.

aşık; sevgili için çok ah çekmelidir, telef olmalıdır. maktul sıfatıyla adlandırılmalıdır.

demiş.

tamam saygı duyuyorum ama bi' sikmediğiniz kaldı mınakoyum hocu ya.

   nartallo   27.10.2009 15:28
   #1695000
5.

on ikinci ve on üçüncü yüzyıllarda endülüs'te ve şam taraflarında yaşamış büyük velîlerden. ismi, ebû bekir muhammed bin ali olup, künyesi ebû abdullah'tır. ibn-i arabî ve şeyh-i ekber diye meşhûr olmuştur. âilesi meşhûr tayy kabîlesine mensuptur. cömertliğiyle meşhûr adiy bin hâtem'in kardeşi abdullah bin hâtem'in neslindendir. 1165 (h.560) senesinde endülüs'teki mürsiyye kasabasında doğdu. 1240 (h.638) senesinde şam'da vefât etti. kabrişam'da olup sevenleri tarafından ziyâret edilmektedir.

   ramiz   29.01.2010 13:36
   #1899689
6.

islamda vahdeti vücud ilkesi benimsemiş ispanyada doğmuş bazı kehanetleri olan din mutasavvıf şair ve din felsefecisidir.

   erkone   24.01.2011 23:14
   #2286093
7.

bu adamla alakalı her okuduğunuza inanmayın. işinize gelene inanın. öyle tavsiye ediyorlar hakkında. edilir.

   azabun azim   24.01.2011 23:53
   #2286126
 
reklamı kapat

yazdır