muhyiddin i iskilibi

1.

büyük velî. şeyhulislâm ebüssü'ûd efendinin babası. ismi, şeyh yavsı mustafa muhyiddîn-i iskilibî'dir. doğum târihi ve yeri bilinmemektedir. 1514 (h.920) senesinde iskilip'te vefât etti. kabri ziyâret mahallidir.

   ramiz   30.03.2008 12:30
   #882470
2.

muhyiddîn iskilibî, âlim ve velî bir zât olup, molla ali kuşcu ve mollaali tûsî'den ilim öğrendi. sonra da şeyh muslihuddîn'in derslerine devâm etti. sonra şeyh ibrâhim kayserî'nin sohbetlerinde bulundu. ilim ve edeb öğrendi. icâzet, diploma aldı. hocasının emriyle halkı irşâda, hak ve hakîkatı anlatmaya başladı. ömrü insanları hak yola dâvet ve güzel ahlâkı öğretmekle geçti.

   ramiz   29.01.2010 13:36
   #1899691
 
reklamı kapat

yazdır