mulemma

1.

bir şiirin bazı mısraları, bölümleri veya bir mısranın bazı sözcüklerin değişik dillerde yazılması. divan edebiyatında arapça, farsça, yunanca'nın türkçe ile birlikte kullanıldığı şiirler yazılmıştır. tanzimat'tdan sonra bu dillere fransızca da eklenmiştir. örnek:

eyyüha'r-rağibûne fi'l-evkat!
edrikûhâ fe-mâ madâ kad fât.

fevt-i fursat me-kün çü vakt-i safâst,
ki besî hestder-cihân âfât.

irdi bir dem ki behcetinden anın
sekiz uçmâğ'a döndü altı cihât.

iş ke-mâ âşe âşikun va'lem!
tâvet in-nefsü tâbet il-evkat.

   resul balay olmak   22.12.2009 20:12
   #1810036
 
reklamı kapat

yazdır