mysticism

1.

gizemcilik.

mistisizm terimi çoğunlukla ana akım dini öğretilerle ilişkili veya bu öğretiler üzerine bina edilmesine rağmen dışsal (exoteric) uygulamaların ötesine geçen inanç ve uygulamalara işaret edilmekte kullanılır.

nsanoğlu, tarihin belli dönemlerinde, görünen ve bilinen yollardan ulaşamadığını anladığı bazı gerçeklere, "gözlerini kapayarak", sezgileri ile ulaşmaya çalışmıştır. mistisizm bu çabaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

   yazamaz   17.12.2007 05:23
   #774293
2.

problemlere mistik bir düşünce sistemi ile bakmayı amaç edinen akımdır. mistikler somut olanla ilgilenmezler, soyutları irdelerler.

   tiki avcisi   17.12.2007 05:25
   #774299
 
reklamı kapat

yazdır