naiplik

1.

naip olma durumu,niyabet.

   jujum   21.01.2007 02:24
   #187375
2.

idarî, dinî ve hukukî konularda yetki sahibi olan kişilerin yetki ve görevlerini vekil olarak yürüten kimselere verilen unvan.

naipler, yaptıkları vazifelere göre şu kısımlara ayrılırlar.

arpalık naibi: şeyhülislamların ve eyalet kadılarının (mevâlîler) vazifeden alınmalarından sonra, kendilerine verilen arpalıkların gelirini onlar adına idare eden kimseler olup, tayinleri anadolu veya rumeli kazaskerleri tarafından tasdik edilirdi.

ayak naibi: eyalet kadılarının yanında, kadı adına esnafı denetleyen vazifeliye denirdi.

bâb naibi: eyalet kadısının yanında kadıya yardımcı olan ve onun adına dava dinleyen ve hüküm veren kimseye denirdi.

kaza nâibi: kazalara bağlı nahiyelerin şer'î (dinî) işlerine, kaza kadısı adına bakan kimseye denirdi.

mevâlî nâibi: eyalet kadılarının tayin edildikleri eyalete gitmedikleri durumlarda gönderdikleri vekile denirdi. naip, kadıdan vekil olduğuna dair bir vesika alır, bunu da o kadılığın kazaskerine tasdik ettirirdi.

şer'iyye mahkemelerinin kaldırılmasıyla birlikte naiplik ve naipler de lağvolunmuştur.

osmanlılar zamanında sadrazamlar hakkında saltanat vekili manâsında nâib-i saltanat tabiri kullanılırdı. padişahın vekili demek olan bu tabir, eski türk ve islâm devletlerinde de kullanılmıştır.

   google   03.11.2008 01:33
   #1075555
 
reklamı kapat

yazdır