nefret sucu

1.

bir kişiye veya gruba karşı ırk, dil, din, cinsiyet ve cinsel yönelim gibi önyargı doğurabilecek nedenlerden ötürü işlenen, genellikle şiddet içeren suçlar.

*

   ironick   13.10.2009 17:01
   #1666419
2.

maalesef vatandaşlarımızın bir çoğunun işlediği, işlemekte olduğu ve buna karşın asla bir yaptırımla karşılaşmadıkları suç. şu sözlükte bile kaç tane entry, alenen bu suçu işliyor.

   captitall   12.12.2009 15:33
   #1788425
3.

mağdurun dini, dili, ırkı, milliyeti, etnik kökeni, cinsiyeti, felsefi ya da siyasal inancı, cinsel tercihleri vb. özelliklerine karşı duyulan düşmanlığa dayalı olarak işlenen suçlara verilen isimdir. nefret suçu fiziksel saldırı, tehdit, taciz, mala zarar verme şeklinde işlenebileceği gibi; ırkçı, nefret içerikli yada saldırgan duvar yazıları veya pankartlar ile de işlenebilir. bu suçlarda hedef olan asıl kişi değil; onun belirli ortak karakteristikleri paylaştığı gruptur. bir başka deyişle, saldırgan açısından mağdurun kim olduğu değil, ne olduğu, neyin parçası olduğu önemlidir. travestilere yönelik bazı suçlar; milliyetçi saikle işlenmiş bazı suçlar bu suça örnek verilebilir.

   not defteri   30.01.2012 13:27
   #2479353
 
reklamı kapat

yazdır