nefs i mulhime

1.

seyr-i sülukta üçüncü aşama;
bu mertebede kul, allâh’ın lutfuyla hayır ve şerri hassas bir sûrette ayırd edebilme dirâyetine kavuşur. kalbi allâh’tan gâfil kılan her şeyden uzaklaşır.
artık halk nazarındakinden çok, hak katındaki mevkiinin endîşesiyle dolar.
nefsin bu mertebesinin “mülheme” tâbiriyle ifâde olunması da kur’ân-ı kerîm’deki:
“nefse ve onu yaratılış maksadına uygun olarak şekillendirip, ona fücûr ve takvâsını ilhâm edene andolsun!” * âyetlerinden gelmektedir.
nefs-i mülheme, ilhâma mazhar olan nefstir. nefsin bu merhalesini yaşayanlar, ilâhî emir ve yasaklara güzelce riâyet bereketiyle, ledünnî hakîkatlerden, mârifet ve keşiften de bir nebze nasîbdâr olmaya başlarlar.

özellikleri;
-ilim
-tevazu
-tevbe
-sabır
-şükür
-cömertlik
-kanaat

   laa boheme   11.01.2011 16:17
   #2275646
 
reklamı kapat

yazdır