neolitik

1.

insan oğlunun gerçek anlamda insanlaşmaya başladığı, avcı toplayıcı yaşamdan yerleşik ve üretime dayalı yaşama geçiş yaptığı dönemdir. yaklaşık olarak mö 10500-7000 yılları arasına denk gelen bu dönemin tipik çekirdek yerleşimleri kuzey mezopotamya bölgesindedir. diyarbakır/ergani yakınlarındaki çayönü ve hallan çemi, nevali çori, dönemin önemli merkezleridir.

   sepher hazohar   02.07.2007 14:02 ~ 14:08
   #515392
2.

yeni taş çağı, bilinen diğer adlarıyla cilalı taş devri ya da neolitik devir.

bu dönemde önceki devirlere göre daha sert ve daha düzgün taş aletler yapılmıştır. topraktan veya kilden yapılan kaplar ateşte pişirilmiş, bunun sonucunda seramik sanatı başlamıştır. bu devirdeki insanlar bilgi ve teknikte önceki dönemlere göre oldukça ileri bir düzeye çıkmışlardır. kemik ve taştan daha kullanışlı aletler yapılmıştır. insanların yerleşik düzene göçmesi de bu dönemde meydana gelmiştir. birbirine yakın aileler topluca bir yerde oturarak köyleri meydana getirmişlerdir. böylece tarihteki ilk köyler kurulmuştur. ayrıca insanlar tahıl üretimine de başlamış, hayvanlar evcilleştirilmiş, insanlar tüketicilikten üretici duruma geçmişlerdir. ilk defa ticaret başlamıştır.

gezegende yaşanan son buzul çağının sona ermesi ardından, insan topluluklarının yayılma eğilimi gösterdikleri ılıman iklim kuşaklarında, yepyeni bir evrimsel açılım yaşanmaya başlanmıştır. buzulların çekilmesiyle ılımak iklim kuşağında gerek fauna gerekse flora, hem çeşitlilik hem de popülasyon olarak belirgin gelişmeler göstermiştir. bu mevsimsel farklılıkların oldukça belirgin olduğu ve genellikle kurak sayılabilecek yaşam alanlarında ortaya çıkan ve yayılabilen türler, kaçınılmaz olarak dayanıklı, uyum sağlama ve üreme yetenekleri geniş, görece daha küçük cüsseli türlerdi. işte bu ortam, insan topluluklarına geniş olanaklar sunmuştur.

buğday ve arpa gibi yaygın ve kurak iklime uyumlu bitki türlerinin ve koyun, keçi, sığır gibi otçul türlerin ortaya çıkması ve yaygınlaşmasıyla insan topluluklarının yaşam biçimi de değişmeye başlamıştır. doğaya doğrudan müdahale ederek, besin olarak kullanılabilecek bitki türlerini yetiştirme ve bazı hayvan türlerini evcilleştirerek sürüler oluşturmak, bu dönemin belirgin özelliği olmuştur.

insan toplulukları bu yeni yaşam tarzında iki ana kolda gelişme göstermişlerdi. bazı topluluklar evcilleştirdikleri hayvanlardan oluşan sürüleri temel besin kaynağı olarak kullanırken bazı topluluklar ise sınırlı ölçüde de olsa bahçe tarımına başlamışlardır. her iki ana kol da avcı - toplayıcı topluluklar olmaktan zamanla çıkmış, bir anlamda besin üreten topluluklar haline dönüşmeye başlamışlardır. kuşkusuz ağırlıklı olarak tarımla uğraşan topluluklar, avcı-toplayıcı toplulukların yaşam tarzını bırakarak yerleşik düzene geçmek zorunda kalmışlardır. ağırlıklı olarak hayvan sürülerini kullanan topluluklar ise göçebe ya da yarı-göçebe topluluklar haline gelmişlerdir.

özellikle tarım yapmanın öğrenilmesi bu toplumların beslenme ve yaşam tarzlarında kökten değişikliklere yol açmıştır. büyük ölçüde rastlantılara, ileri derecede uzmanlaşmaya bağlı olan avcı-toplayıcı yaşam tarzı yerini, besin maddelerini stoklayabilen ve beslenme açısından daha güvenli toplumlar yaratmıştır.

bu gelişmeler, "neolitik devrim" olarak adlandırılan ve insan topluluklarının yaşam biçiminde köklü değişikliklere yol açan bir süreçtir. kuşkusuz gezegenin her yöresinde yaşamakta olan topluluklarda zamandaş olarak ortaya çıkmayan neolitik devrim, başlangıçta, orta doğu, önasya, uzakdoğu gibi, geniş ve düzenli akarsuların yaygın olduğu bölgelerde ortaya çıkmıştır

*

   metallicblack   14.08.2007 15:27
   #609837
 
reklamı kapat

yazdır