neorealizm

1.

neorealizmin kurucusu kuşkusuz olarak kenneth waltz'dur. neorealizm, klasik ve neoklasik realizmin bazı noktalarını kabul eder - örnek olarak egemen devletlerin uluslararası anarşi içinde varolduklarını ve işlediklerini - fakat asıl ayrılma noktası insan doğası ve devlet yönetiminin ahlaki boyutunu reddederek daha bilimsel bir açıklama getirmeye çalışmasında yatmaktadır. devletlerin dışişlerinde uyguladıkları yıkıcı ve çıkarcı tavrın sebebinin uluslararası anarşi olduğunu ve devletin iç politikalarıyla uluslararası arenadaki tavrının açıklanamayacağını, çünkü devletlerin diğer devletlerle ilişkilerini göreceli kazanç ve güç odaklarına karşı denge sağlama amacıyla sürdürdüğünü belirtir.

   witchorexia nervosa   20.06.2007 09:09
   #483937
2.

soğuk savaş döneminden sonra realizmi savunan düşünürlerin bir kısmının oluşturduğu yeni bir akımdır. klasik realizme göre çok daha karamsardır ve dünya üzerinde mutlak bir barış ortamı olacağını kesinlikle kabullenmez. uluslararası örgütleri ve anlaşmaları yararsız görür. devlet anlayışı neorealizmde çok daha üstün tutulmaktadır.

   eowyn   21.04.2008 20:52
   #899744
3.

kenneth waltz tarafından oluşturulmuştur. devlet yönetiminin etik kısmını reddederek, ona nesnellik getirmeyi hedefler.

   zekiveseksi   28.09.2012 21:17
   #2558063
 
reklamı kapat

yazdır