nesir

1.

düz,ölçüsüz,sade,süssüz kısaca serbest yazı türü.

   bayanx   14.08.2007 13:08
   #609588
2.

duygu, düşünce ve hayallerin dilgilgisi kurallarına uygun cümleler içinde anlatılması şeklindeki edebi eser. edebiyatın iki anlatım yolundan biridir. diğeri nazımdır. nesirde aklın kontrolü altında duygu, düşünce ve hayallere yer verilir. nazımdan daha geç doğmuştur. düşüncelerin fadesi için nazımdan çok daha zengin imkanlara sahiptir. hikaye, roman, tiyatro, masal, hatırat, makale, sohbet, deneme, gezi yazısı, biyografi gibi edebiyat türlerinde hep nesir kullanılır. nesrin en küçük birimi tek başına bir anlam ifade eden cümledir.
nesir, kullanılan üslûba göre sade nesir, orta nesir ve süslü nesir olmak üzere çeşitlere ayrılır.

   anathema   14.09.2007 02:11
   #668784
3.

**yayma, dağıtma, saçma.*

   o dan sonraki l u dan sonraki m   16.04.2008 19:22
   #894716
4.

1. saçma, serpme. 2. vezinsiz, ölçüsüz söz.

   alzheimer   06.11.2009 02:14
   #1717684
 
reklamı kapat

yazdır