neva kar

1.

ıtri'ye ait nevâ makamında yazılmış kâr türünde klasik türk müziği eseri. kâr türünde yazıldığından oldukça uzundur. gayri lafsi terennümler büyük bölümünü oluşturur. sözleri farsçadır.

güllbün-i ıyş demed saki-i gül-izar kü?
bad-ı bahâr mivezed bâde-i hoş-güvar kü?
her gül-i nevzi gül-ruhi yâd hemi küned veli
güş-i sühan şinev kûca dide-i itibar kü?

meclis-i bezm-i ıyşra galiye-i murat nist
ey dem-i subh-i hoş nefes nâfe-i zülf-i yar kü?
ey şahid-i kudsi-ki keşed bend-i nikabet
vey mürg-i behişt-i ki dihed danevü âbet

   ruhun gemisi   26.12.2009 12:01 ~ 12:01
   #1817139
2.

http://www.youtube.com/watch?v=oyuoass2uz8

   fraternite   10.02.2012 04:13
   #2484388
 
reklamı kapat

yazdır