nevevi

1.

şâfiî âlimlerinin büyüklerinden. ismi yahyâ bin şeref, lakabı muhyiddîn, künyesi ebû zekeriyyâ'dır. 1233 (h.631)de muharrem ayında, şam'ın güneyindeki nevâ kasabasında doğdu. doğduğu yere nisbetle nevevî denmiştir. 1277 (h.676) yılının receb ayında vefât etti.

babası anlattı: "oğlum yedi yaşına basmıştı. ramazân-ı şerîfin yirmi yedinci gecesi yatağında uyuyordu. biz bu geceyi ihyâ etmek için kur'ân-ı kerîm okuyorduk. oğlum gece yarısına doğru uyandı ve; "babacığım! evimizi dolduran bu nûr nedir?" diye sordu. biz hiçbir şey göremiyorduk. o zaman anladım ki, bu gece kadir gecesidir, oğlum ileride allahü teâlânın sevdiği kullarından olacaktır."

muhyiddîn ebû zekeriyyâ yahyâ'yı, babası küçük yaşta kur'ân-ı kerîm öğrenmesi için mektebe gönderdi. kısa zamanda kur'ân-ı kerîmi ezberledi.

büyük âlimlerden muhammed zerkeşî anlatır: "nevevî'ye kur'ân-ı kerîm öğreten zâta gittim. ona tavsiyelerde bulundum ve; "bu çocuğun ileride zamânın en büyük âlimi ve dünyâya hiç gönül bağlamayan bir zâhid olacağını, bunun sebebiyle pekçok kimselerin hidâyete, doğru yola kavuşacağını ümid ediyorum." dedim. bunun üzerine hocası bana; "nereden biliyorsun, sen müneccim misin?" diye sordu. ben de; "hayır. ancak allahü teâlâ beni böyle konuşturuyor. konuşana değil, konuşturana ve söylenilene bak." dedim. bunu babasına da söyledim ki, iyi yetiştirsin."

tasavvuf yolundaki hocası yâsîn bin yûsuf anlatır: "yahyâ bin şeref'i, on yaşında iken nevâ'da gördüm. çocuklar onu, kendileriyle berâber oyun oynamaya zorluyordu. o ise çocuklardan kaçıyor ve ağlıyordu. bu hâlde kur'ân-ı kerîm okumaya devâm ediyordu. onun bu hâlini görünce, kalbime sevgisi düştü, onu çok sevdim. babasının bir dükkanı vardı. nevevî de dükkanda dururdu. alış-veriş onu kur'ân-ı kerîm okumaktan hiçbir zaman alıkoymazdı."

nevevî on dokuz yaşına gelince, babası onu şam'daki revâhiyye medresesine tahsîle gönderdi. önce tıp dersleri gördü, sonra tamâmiyle din dersleri üzerinde çalıştı. şâfiî mezhebinin temel kitaplarından olan el-tenbîh'i ve mühezzeb'in dörtte birini dört buçuk ayda ezberledi. kemâleddîn sellâr erbilî, izzeddîn ömer erbilî, kemâleddîn ishâk bin ahmed hazretlerinin derslerine devâm etti. onlardan fıkıh ilmini öğrendi. izzeddîn ömer erbilî'ye çok hizmet etti. onun abdest ibriğinin suyunu doldururdu. her gün hocalarından on iki ayrı ilim okurdu.

   hicbisee   27.10.2007 15:36
   #695034
 
reklamı kapat

yazdır