nevroz

1.

bu teoriyi ilk ortaya atan w. cullen'dir. psikoanaliz ile birlikte freud daha çok araştırmalar yaparak, ruh hastalığı olarak tanımlamıştır. çocuk yaşlarda, yaşadığımız cinsel yaşamın, iç çatışmaların bilinç altına atılarak ileriki yaşlarda farklı şekillerde orataya çıkmasıdır. ing. <bkz: neurosis>

   coco_flower   30.03.2007 01:20
   #291720
2.

<bkz: nevruz>

<bkz: newroz>

*

   hamlet   30.03.2007 01:21
   #291724
3.

çocukluk çağındaki cinsel yaşamın acı olaylarına bağlı ruh hastalığı. isteği ifade eden eğilimler ile onları bilinçaltına iten eğilimlerin ruhsal iç çatışmasından doğar.
deneysel nevroz ilk olarak i. p. pavlov ve yardımcıları tarafından hayvanlarda gerçekleştirlen koşullanma hallerindekine benzeyen ve insan nevrozunu andıran durumdur.
bugün,
histeri, boğuntu histerisi, fobi nevrozu ve saplantı nevrozu nevroz sayılan hastalıklardandır. güncel nevroz, travma nevrozu, ve karakter nevrozunun tanımlamaları ise belirsizliklerini korumaktadır.

   alegria   11.10.2009 18:41
   #1661197
4.

nevrozlar yersiz, aşırı ve anormal duygusal tepki örnekleridir.
nörotik tepkiler normal duygusal tepkileri fazlasıyle aşan tepkiler olarak nitelenir. çığırından çıkarak insanları kendi tesirleri altına almış olan duygulardır. bu tepkiler çok kez hastanın fazlasıyle etki. lendiği sebeplerle meydana çıkar. bu gibi tesirler için “duygusal yükler” deyimi kullanılıyor.

yine çok kez bunlar hastanın kontrolü dışında bilinmeyen veya şuuraltı güdülerden meydana gelmektedir. bunlar arasında kuruntu, duygusal çalkantılar, alınganlık, zorlayıcı fenomenler, fobilerden ve bazı, bilhassa tepkisel tipte olan, depresyon çeşitlerinden ileri gelmektedir. başka bir deyimle bunlar, durumlara karşı olgunlaşmamış cevaplardır.

nevrozlar nasıl tedavi edilir.
bunlar genellikle psikiyatristler, fakat bundan başka da kalifiye psikologlar tarafından yürütülecek muhtelif cinslerde psikoterapi usulleriyle tedavi edilirler.

psiko-nevroz ne demektir?
nevroz ile aynıdır.

nevroz ile psikoz arasındaki fark nedir?
nevroz genellikle hastanın tamamen farkında olduğu bir duygusal tepkidir. psikoz ise hastanın, düzeninin bozulmuş ve gerçeklerden kopmuş halini belirten hastalıktır.

nevrozlar çok kez psikozlara döner mi?
hayır, bu çok genel olan bir yanlış kavramdır.

kuruntu (vesvese) nevrozu nedir?
aşırı kuruntudan ileri gelen bir cins duygusal düzensizliktir. bu gibi hastalar pekçok durumlara karşı gösterdikleri tepkilerinde gergin, sinirli, alıngan ve birden patlayıcı olurlar. uykusuzluk görülebilir. bu gibi hastalarda çabuk atan nabız, kalbin normalin üzerinde çarpması, fazla terleme, titreme ve baş ağrısı gibi fizikî belirtiler olabilir. bundan başka baş dönmeleri, kusma ve ishal da bu belirtiler arasındadır.

itici (compuîsion) nevroz nedir?
itici nevroz devamlı endişe durumunun bir kısmıdır. bu durum bir hastanın tıpkı hareketleri kontrolsüz bir .biçimde yenilemeleridir. tıpkı düşünceler sürekli olarak kafasına saplı kalırsa ve yenilenirse ve bunları kontrol edemezse, bu itici nevroz kategorisine girer.(örneğin, hiçbir mantıki neden olmadan bir kişinin durmadan ellerini yıkaması.)

   ziman   28.12.2009 20:30
   #1822858
 
reklamı kapat

yazdır