new age

1.

müziğin doğuyla mistik anlayışla bütünleşmesi.en güzel müzik tarzı.dinleyince huzur veren rahatlatan masaj kıvamında müzik.

   hagakure   06.12.2006 11:02 ~ 11:03
   #132850
2.

temsilcileri çok olan müzik türü.
<bkz: enya>
<bkz: gregorian>
<bkz: yanni>
<bkz: deep forest>
<bkz: vangelis>

   hagakure   09.12.2006 00:16
   #136054
3.

bilmemenin ayıp olmadığı ama dinlememenin ayıp olduğu müzik türü.*

   hagakure   09.12.2006 00:21
   #136070
4.

zannımca secret garden' da bu türe dahildir.

   tarlabasi   10.12.2006 15:26
   #137436
5.

depeche mode bu türün imparatorudur.

   yatay zeka   10.12.2006 15:26
   #137442
6.

new age veya yeni çağ. ruhsal konulara ilişkin bireysel eklektik yaklaşımla nitelendirilen çağdaş batı kültüründe, yirminci yüzyıl sonlarında ortaya çıkan ve sınırları ve alt gruplarıyla geniş bir uygulama ve inanç alanına işaret eden ve alternatif ruhsal hareketlerin üst başlığı ve türsel (generic) bir terimdir. herhangi bir değişmez, mutlak kutsal metin, dini kurum ve din adamları hiyerarşisinden uzak olduğundan din sosyolojisinde new age'in geleneksel din ile arasındaki farkı ortaya koymak için akademik literatürde new age'e, yarı dini (quasi-religion) veya dinleyici/izleyici kültü (audience cult) ve kült çevresi/ortamı (cultic mileu) şeklinde tanımlar getirilmiştir. hareket daha çok uzman yayınevleri, müzik dükkanları ve fuarlarda ve internet gibi ağlarda (networks) görünürlük kazanmaktadır.

tarih

new age 1980'lerin amerikan kitle medyasında, meditasyon, kanal olma (channelling), reenkarnasyon, kristaller, psişik deneyim, holistik sağlık, ufo gibi konulara ilgi duyan alternatif ruhsal alt kültürler tanımlamakta kullanılan popüler bir terim haline gelmiştir. bu alt kültürlerin tipik aktiviteleri; meditasyon gruplarının çalışmalarına katılma, kitap, müzik, kristal ve tütsü gibi malzemeleri alma, ruhsal rehberler, şifacılar ve şifacılara danışma.

kaynakları

new age düşüncesi 19. ve 20.yüzyıldaki amerika dini, felsefi ve psikolojik hareket ve gruplardan olduğu kadar doğu mistisizmi ve batı ezoterik geleneğinden de çeşitli ögelerinin eklektik bir karışımıdır. transandantalizm, spiritualizm, new thought, gibi amerika kökenli spiritüel akımlar, the human potential movement (insan potansiyeli hareketi), humanist psikoloji (hümanist psikoloji) gibi psikolojik akımlar, hinduizm, zen budizmi, sufizm, gibi tarihi spiritüel yollar, christian science (hristiyan bilimi) gibi hristiyan şifa toplulukları teori ve pratik düzeyinde new age düşüncesinin gelişimine katkıda bulunmuştur.

new age terminolojisi
nevil drury: the new age
nevil drury: the new age

new age literatüründe bilimsel terminoloji, 19. ve 20.yüzyılda ortaya çıkan dini, spiritüel, felsefi akımlardan ve doğu spiritüel geleneklerinden alınan terimler, benlik merkezli (self-spirituality) bir felsefi temelde yeniden yorumlayarak kullanmaktaktadır.

bu terminolojide tanrı, tanrıça, yüksek benlik (high spirituality), içsel çocuk (inner child), mutlak güç (absolute power) gibi ifadeler insanın iç potansiyel ve enerjilerini göstermektedir.

new age özellikle şifa (healing) üzerinde durur. insanın içinde onun fiziksel ve psikolojik sorunlarının üstesinden gelmesini sağlayan kozmik bir güç vardır. aynı güç evrende çeşitli güç merkezlerinden de (enerji hatları) yayılmaktadır. insanların bilinçlerinde gelişmeyle içlerindeki bu gücün farkına varacaklar böylelikle herhangi bir dışsal otoriteye (dini kurum, hiyerarşi, rehber vs.) ihtiyaç duymadan bu güçlerini kullanacaklardır. astrolojik olarak dünyanın kova burcu çağı'na (age of aquarian) girmesiyle dünya genelinde ortaya çıkacak spiritüel uyanış, bu güçlerin daha etkin bir şekilde kullanıldığı, daha spiritüel, huzur dolu bir dünyanın habercisi olacaktır.

pratikler

new age içinde farklı dünya dinlerin mistik geleneklerinden, kabile inançlarında alınma ve/veya bilimsel kökenli, yeni pratikler bulunmaktadır.

* kanal olma (channeling)
* reiki
* yoga
* meditasyon
* sufi dans ve zikirler
* biyoenerji
* geribildirim (biofeedback)
* nefes egzersizleri

göz at

* yeni dini hareketler
* din sosyolojisi
* ezoterizm
* modern teosofi
* shirley maclaine

kitaplar

türkçe-popüler

* lorna st. aubyn new age-yeni çağ akımı, ege meta yayınları, 1998.
* john g. bennet, yeni çağ toplumunun ihtiyaçları, ruh ve madde yayınları.
* shirley maclaine, dışarda hiçbir şey var, akaşa,yayınları, 1992.
* shirley maclaine, içimdeki yolculuk, akaşa yayınları,
* özer uçuran çiller, yeni çağ'da düşünce gücü ve holistik sağlığa açılan pencere, truva yayınları, 2005.
* ahmet maranki, kozmik bilim ve bilinçte yaşam enerjisi, mozaik yayınları, 2006.


türkçe-akademik

* ali köse, milenyum tarikatları, istanbul: truva yayınları, 2006.
* a.rafet özkan, kıyamet tarikatları, istanbul:ıq kültür sanat yayıncılık, 2006.


ingilizce-popüler

* david spangler, revelation: the birth of a new age rainbow bridge, 1976.
* marilyn ferguson, the aquarian conspiracy, tarcher, september 1, 1987.
* shirley maclaine, going within, bantam books, 1990.
* george trevelyan, vision of the aquarian age
* james redfield, celestine prophecy, 1994.
* nevill drury, the new age: the history of a movement, 2004


ingilizce-akademik

* james r.lewis, and j. gordon melton (eds). perspectives on the new age, state university of new york press, albany, new york, 1992.
* richard kyle, the new age movement in american culture, university press of america, 1995.
* michael york, the emerging network: a sociology of the new age and neo-pagan movements, rowman & littlefield, lanham, maryland,1995.
* paul heelas, the new age movement, blackwell, oxford, 1996.
* wouter hanegraaff, new age religion and western culture, state university of new york press, 1998.
* daren kemp, new age: a guide. alternative spiritualities from aquarian conspiracy to next age, edinburgh university press, edinburgh, 2004.

   exnihilo   31.12.2006 08:15
   #162526
7.

bazı insanların ruh ve sinir hastalıkları hastanesi'ne gitmek yerine dinledikleri müzik.
hem ruhlarını dinlendiriyorlar hem de ruh hastalığından kurtulmaya çalışıyorlar bu şekilde.

   meme tembelyazar   30.05.2009 15:05
   #1413909
 
reklamı kapat

yazdır