ogrenim kredisi geri odemesi

1.

lanet olası bir şey. 18 yaşlarında körpe delikanlılarken imzaladığımız senetlerin lüle yapılarak götümüze sokulması. en kötüsüde daha önceden hiç ödememiş insanları tespit edemeyip bulduklarının kanını emmeye çalışmaları. lan askere gideceğim diyorum illa diyor ki öde ulan nasıl ödeyeyim askerde 7 milyon aylığım var!!, gülmeyin lan ipneler!

*ödemelerinizi t.c ziraat bankası' nın herhangi bir şubesinden yapabilirsiniz.
*bankaya ödeme yaparken kredi türünüzü (öğrenim - katkı ) kesinlikle belirtiniz.
*yapılmış olan ödemeler takip eden ayın 15' inden sonra hesaplarda görüntülenecektir(yapılmış olan ödemeler,yapıldığı tarih itibariyle hesaba işlendiğinde,ekranda görünen gecikme zamları iptal edilecektir.).
* borç öğrenecek olan vatandaşlarımızın adreslerinde değişiklik varsa, en kısa zamanda yeni adreslerini, kredi numarasını ve vatandaşlık numarasını içeren bir dilekçe ile kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir.1- öğrenim ve katkı kredisi borçları nasıl hesaplanır?

kurumdan öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar; öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, türkiye istatistik kurumunun toptan eşya fiyat endeksindeki (tefe) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

kurumdan katkı kredisi alan öğrencilerin borcu ise, katkı kredilerinin verildiği tarihten itibaren öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar; kurumca öğrenci adına üniversitesi hesaplarına ödenen miktarlara, katkı kredisi verilen öğretim yılının ocak ayından başlamak üzere en son kredi aldığı yılın aralık ayındaki, türkiye istatistik kurumunun toptan eşya fiyat endeksindeki (tefe) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.2-kredi borcum tespit edildikten sonra bana tebligat yapılacak mı?

öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasında noterde tanzim ve tasdik ettirerek kuruma verdikleri “burs/kredi taahhüt senetleri”nde borçlarını tebligat beklemeksizin, normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak, kredi aldıkları sürenin yarısı kadar zamanda aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedirler. bu sebeple kurumumuzun tebligat yükümlülüğü yoktur.

ancak, borcu tespit edilen tüm öğrencilerin borçları ve ödeme planları kurumumuzda bulunan adreslerine normal posta yoluyla gönderilmektedir. gönderilen ödeme planlarının ellerine geçmemesi kurumumuza hukuki olarak bir sorumluluk getirmemektedir.


3.göndermiş olduğunuz ödeme planı elime geçmedi borç ve taksitlerimi nereden öğreneceğim?

borç ve taksitlerinizi kurumumuzun www.kyk.gov.tr internet adresindeki “öğrenim / katkı kredisi geri ödeme bilgileri”nden sorgulamak veya 363 87 70 nolu telefondan kredi dairesi başkanlığı bilgilendirme servisini aramak suretiyle öğrenebilirsiniz.4.öğrenim ve/veya katkı kredisi borcumu ne zaman, nasıl ve nereye ödeyeceğim?

a) normal öğrenim süresini tamamlayan veya kredi almaktan vazgeçen öğrenciler, borçlarını, normal öğrenim sürelerinin bitim tarihinden iki yıl sonraki aydan başlamak üzere,

b) herhangi bir sebeple, kredisi kesilen veya öğrenim kurumundan atılan okullarını terk eden öğrenciler borçlarını, kredilerinin kesildiği tarihten bir yıl sonraki aydan başlamak üzere,
kredi aldıkları sürenin yarısı kadar zamanda ve üçer aylık taksitler halinde(2006 – 2007 öğretim yılından itibaren kredi alanlar aylık taksitler ) her dönemin son ayının en geç sonuncu iş günü mesai saati bitimine kadar, t.c. ziraat bankasının herhangi bir şubesinden adını, soyadını, kredi numarasını ve ödeme miktarını belirtmek suretiyle, tebligat beklemeksizin ödemekle yükümlüdürler. taksitlerini daha sonraki bir tarihte ödeyenler, zamanında ödememiş sayılırlar.5. erken ödeme indirimi nedir? bu indirimden nasıl yararlanabilirim?

kredi borçlarının, ödeme başlangıç tarihinden önce ödenmesi halinde yapılan indirimlere erken ödeme indirimi denir.

kurumumuzdan, normal öğrenim sürenizce almış olduğunuz öğrenim ve/veya katkı kredisinden doğan borçlarınızın tamamını, normal öğrenim sürelerinin bitim tarihinden itibaren birinci yıl içinde öderseniz, türkiye istatistik kurumu toptan eşya fiyatları endeksindeki (tefe) artışlardan doğan borçlarınızdan % 30; ikinci yıl içinde öderseniz % 20 erken ödeme indiriminden yararlanabilirsiniz.

erken ödeme indiriminden yararlanmak isteyen borçluların, ödeme yapmadan önce, kurumumuzun www.kyk.gov.tr internet adresindeki “öğrenim / katkı kredisi geri ödeme bilgileri” sayfasından sorgulamak veya 363 87 70 nolu telefondan kredi dairesi bilgilendirme servisini aramak suretiyle indirimli borç miktarını öğrenerek, bu miktar üzerinden ödeme yaptıktan sonra, borçlunun adını, soyadını ve kredi numarasını belirten bir dilekçe ekinde ödeme belgesinin okunaklı bir suretini “yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumu genel müdürlüğü kredi dairesi başkanlığı cemal gürsel cad. no: 61 cebeci – ankara” adresine göndermeleri gerekmektedir.

6. borç taksitlerim başladıktan sonra kalan borcumun tamamını ödesem herhangi bir indirim yapılır mı?

borç taksitleri başladıktan sonra, borcunuzun tamamını ödeseniz dahi herhangi bir indirim yapılması mümkün değildir.7. borç taksitlerimi zamanında yatırmadığımda nasıl bir işlem uygulanmaktadır?

öğrenim kredisi borçlusu olup, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı,

katkı kredisi borçlusu olup, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin borçlarının tamamı,

ivedilik kazanır ve bu tarihten başlayarak 6183 sayılı “amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun’’ kapsamına girer ve bu kanun hükümlerine göre vergi dairesi müdürlüklerince, borçlulardan tahsil edilerek kuruma ödenir.

ayrıca; süresi içinde ödenmeyen borçlarınıza, her yıl bakanlar kurulunca tespit edilen oranlarda günlük gecikme zammı uygulanmaktadır. 2007 ve 2008 yıllarında uygulanan gecikme zammı oranı aylık % 2,5, günlük %2,5/30 dur.


8. borcumu ödediğim halde, kurumunuz internet sayfasındaki sorgu ekranında halen neden borçlu olarak görünüyorum?
öğrenim ve/veya katkı kredisi borcuna mahsuben yapılan ödemeler, ödemenin yapıldığı ayı takip eden ayın 15’inden sonra borçluların şahsi hesaplarına işletilmektedir.

bu nedenle, yapmış olduğunuz ödemler, ödemeyi yaptığınız ayı takip eden ayın 15’inden sonra hesabınıza işletilecek, ödemiş olduğunuz borç ve gecikme zammı sorgu ekranında görünmeyecektir.9.kurumunuz internet sitesinde “öğrencilerin ödeyecekleri bakiye borcu eğitimi süresinde aldığı kredi miktarının üç katını geçemez” diyor. benim borcum neden aldığım kredinin üç katından fazla?

kurumumuz internet sitesinde bahsedilen konu, kurumumuzdan kredi alan öğrencilerin borcu hesaplanırken, almış oldukları kredilere ilave edilen toptan eşya fiyat endeksi (tefe) miktarının, kurumca ödenen kredi miktarının 3 katını geçemeyeceğini ifade etmektedir.

ancak, süresi içinde ödenmeyen borçlara her yıl bakanlar kurulunca tespit edilen oranlarda gecikme zammı ilave edilmektedir. bu durumda olan borçluların borcunun, almış oldukları kredi miktarının 3 katını geçmesi mümkündür.10.aynı süre kredi aldığımız arkadaşlarım benden daha az borç ödüyor. neden?

kurumumuzdan aynı sürelerde kredi alan öğrencilerin borçları iki sebepten dolayı farklı olmaktadır.

1-kurumumuz yönetim kurulu kararı gereği; "öncelikli" olarak kredi alan öğrencilerin; türkiye istatistik kurumu (tüik) tarafından tespit edilen toptan eşya fiyatları endeksinden (tefe) doğan borçlarından % 50 indirim yapıldığından, bu öğrencilerin borç ve taksit miktarları, aynı sürelerde kredi alan ve önceliği bulunmayan öğrencilerden farklı olmaktadır.

2-öncelikli öğrenciler grubuna girmediği halde, farklı tahsis dönemlerinde (1.tahsis, 2. tahsis vb) kredi alan öğrencilerin almış oldukları kredilere uygulanan toptan eşya fiyatları endeksi (tefe) öğrencilerin krediyi almaya başladığı tarihten itibaren uygulanmaya başladığı için, daha sonraki tahsis dönemlerinde kredi alan öğrencilerin borçlarında azda olsa farklılık bulunmaktadır.11."öncelikli" olarak burs-kredi alan öğrenciler kimlerdir?

kurumumuzdan;

şehit çocukları,
gazi çocukları,
yetiştirme yurdunda barınanlar,
vakıf yurdunda barınanlar,
darüşşafaka lisesi mezunları,
anne ve babası vefat etmiş olanlar,
personel çocukları,(burs hariç)
aöf ingilizce lisans programında okuyanlar, (burs hariç)
ama, felçli, bir veya iki kolu/bacağı olmayanlar,
terör sebebiyle köyleri boşaltılanlar,
anne ve babası boşanmış olanlar (burs hariç)
öncelikli olarak burs kredi almaktadırlar.12.kredi borçlarıma mahsuben sehven fazla ödeme yaptım. nasıl geri alabilirim?

kredi borçlarınıza mahsuben yapmış olduğunuz fazla ödemenin tarafınıza iade edilebilmesi için, kurumumuzun www.kyk.gov.tr internet adresindeki "dilekçeler ve formlar’’ sayfasında örneği bulunan “fazla ödeme iadesi talep dilekçesi”ni (dilekçe no 1) eksiksiz doldurarak “yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumu genel müdürlüğü kredi dairesi başkanlığı cemal gürsel cad. no: 61 cebeci – ankara” adresine göndermeniz gerekmektedir.13- şu an işsizim / öğrenciyim / askerim. öğrenim ve/veya katkı kredisi borcum ertelenemez mi?
öğrenci (borçlu) öğrenim ve katkı kredisi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere bu krediyi aldığı sürenin yarısı kadar zamanda ve üçer aylık dönemler ( 2006 – 2007 öğretim yılından itibaren kredi alanlar aylık taksitler ) halinde, her dönemin son ayının en geç son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadır.

ancak; 5505 sayılı kanun gereğince, kurumumuzdan öğrenim ve/veya katkı kredisi alanlardan;

borç ödeme vadesi henüz başlamayanların,
borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin,
emekli sandığı, ssk, bağ-kur gibi sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla (normal öğrenim süresi bitiminden sonra) ilişkileri bulunmayanların, yazılı talepleri halinde, borç ödeme süresi, kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak suretiyle ve birer yıllık sürelerle uzatılmaktadır.
bunun dışında, herhangi bir sebeple (öğrenci olmak, askere gitmek, işsizlik vb.) borcun ertelenmesi, silinmesi veya yeniden taksitlendirilmesi mümkün değildir.

durumu yukarıdaki şartlara uyan borçluların, borçlarını erteletebilmeleri için, borç başlangıç tarihinden bir ay önce kurumumuzun www.kyk.gov.tr internet adresindeki "dilekçeler ve formlar" sayfasında örneği bulunan "borç erteleme talep dilekçesi"ni (dilekçe no 2) eksiksiz doldurarak “yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumu genel müdürlüğü kredi dairesi başkanlığı cemal gürsel cad. no: 61 cebeci – ankara” adresine göndermeleri gerekmektedir.14. lisansüstü eğitim yapıyorum. lisans döneminde aldığım öğrenim ve/veya katkı kredisi borcum ertelenebilir mi?

kurumumuz öğrenim kredisi yönetmeliğinin 34’ üncü maddesi;

“lisans öğreniminden sonra, öğrenimine ara vermeden yüksek lisans (master) öğrenimine devam eden öğrenciler öğrenim kredisi borçlarını, lisans öğreniminin bitiminden itibaren üç yıl sonraki aydan başlamak üzere;

lisans ve/veya yüksek lisans öğreniminden sonra, öğrenimine ara vermeden doktora öğrenimine devam eden öğrenciler öğrenim kredisi borçlarını, doktora öğrenimlerinin normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonraki aydan başlamak üzere,

kredi aldıkları sürenin yarısı kadar zamanda ve üçer aylık dönemler halinde ödemek zorundadır” hükmünü içermektedir.

buna göre; lisansüstü eğitim yapan öğrencilerin, lisans öğrenimi döneminde aldıkları kredilerden doğan borçları yukarıdaki yönetmelik ve kanun hükümlerine göre borçlarına endeks uygulanmak suretiyle ertelenebilmekte, katkı kredisinden doğan borçları ise ertelenememektedir.

lisansüstü eğitim yapan öğrencilerin, lisans öğrenimi döneminde aldıkları kredilerden doğan borçlarının ertelenebilmesi için;

lisans öğreniminden sonra ara vermeden yüksek lisans (master) veya doktora öğrenimine, yada yüksek lisans (master) öğreniminden sonra ara vermeden doktora öğrenimine başlamış olmaları,
lisansüstü öğrenimine kayıt yaptırdığı tarihten itibaren 30 gün içinde, kurumumuzun www.kyk.gov.tr internet adresindeki “dilekçeler ve formlar” sayfasında örneği bulunan “borç erteleme talep dilekçesi” (dilekçe no 3) ile “yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumu genel müdürlüğü kredi dairesi başkanlığı cemal gürsel cad. no: 61 cebeci – ankara” adresine müracaat etmeleri gerekmektedir.

15.öğrenim ve/veya katkı kredisi borçları hangi durumlarda silinir?

kurumumuza öğrenim ve/veya katkı kredisinden borcu bulunanlardan;

tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan “hayatını çalışarak kazanamaz” ibaresi bulunan bir sağlık raporu alanların,
kredi alırken veya aldıktan sonra vefat edenlerin,
borçları silinir.

   okkes   01.09.2008 13:41
   #1020502
 
reklamı kapat

yazdır