on iki levha kanunlari

1.

roma medeniyetleri zamanında sınıf farklılıklarını önlemek amacıyla hazırlanmış kanunlardır.bu kanunlar günümüz hukuk sisteminin temeli kabul edilir.

   ilgisiz ilgi eki   19.12.2007 16:29
   #778477
2.

bugünkü çağdaş avrupanın hukuk sisteminin alt yapısı işte budur.

şimdi mikrofonlarımız copy paste'de:

m.ö. 452 yılında yazılı olmayan hukuku tedvin için halk tarafından seçilen on kişi iki yıl çalışarak oniki levhaya, hukukun bütün sâhalarına ait maddeleri yazmışlar ve bunlar halk meclislerince kabul edilerek kanunlaşmıştır.
bronz veya tahta yahut da fildişinden olduğu söylenen levhalar roma'nın en büyük meydanına (forum romanum) asıldı ise de 60 yıl sonra galler'in roma'yı yağmalamaları sırasında imha edilmiştir.

tarihçi ve hukukçuların naklettiği kısımlardan anlaşıldığına göre 12 levha kanunları iki gaye güdüyordu:

siyasi gayesi: asillerle halk arasında mümkün olduğu kadar eşitlik sağlamak ve vatandaşları, idarecilerin keyfi davranışlarına karşı korumak. ancak kanunlar bunu tam mânasıyla gerçekleştirememiştir; o devirde asiller ile halk arasındaki evlenme yasağı devam etmektedir.

hukuki gayesi: eski teâmül hukukunu toplayıp tesbit etmek.

oniki levha kanunu ibtidâî bir hukuk seviyesini temsil etmektedir. ayrıca umûmiyetle roma hukukuna hâkim olan "şekilcilik" karakteri burada da kendini göstermektedir. bazı örnek hükümler:

bir kimse, kendisine borçlu olan vatandaşı hâkim (majistra) önüne götürür, borçlu borcunu ödeyemezse muayyen şekillere riâyet ederek ona el kor, evine götürür ve zincire vurur. muayyen zaman içinde yine ödeyemezse öldürebilir. veya köle olarak satar. alacaklı birden fazla ise borçlu, alacaklar nisbetinde parçalara ayrılır...

devlete ve ammeye karşı işlenen suçların çoğuna ölüm cezası verilir: vatana ihanet, ana veya babayı öldürme, kundakçılık (suçlu kırbaçlanır, zincire vurulur, ateşle öldürülür), yalancı şahitlik (suçlu uçuruma atılır), hâkimin rüşvet alması, üfürükçülük bu suçlar arasındadır.

bazı suçlar ilâhların mukaddes haklarına tecavüz şeklinde anlaşılır, suçlu cemiyet dışı ve her türlü haklardan mahrum bırakılır. herkes tarafından öldürülebilir.

hususî menfaatlere ve şahıslara yönelik suçlarda şahsî intikam usûlü câridir. diyeti kabul etmezse suçlu, zarar görene teslim edilir; o da göze göz, dişe diş şeklinde öcünü alır.

hırsızlık gece olur, suçu işlerken yakalanırsa hırsız öldürülebilir. daha hafif durumlarda hırsız yaptığı zararı iki misli ile öder.

aile reisi babadır. riyaseti altındakilerin hayat ve ölümlerine şâmil bir baba hâkimiyeti vardır. bazı malların mülkiyetinin devren iktisabı için malın, tarafların, beş şâhidin (bâliğ roma vatandaşı) ve bir terazicinin hazır bulunması şarttır. ve bir seri şeklî muâmele cereyan eder..."

halk meclisleri:

majistra'nın teklifi, çeşitli halk meclislerince kabul edilmekle kanun hükmünü alırdı. oniki levha kanunları böyle kabul edilmiş ve daha sonra da bu şekilde bir çok kanun çıkarılmıştır.

kaynak:

schwarz, roma hukuku, (ist. 1945), s. 91 vd.

ben şurdan çaldım ama:
http://www.dostlarkulubu.net/forum/index.php?topic=2014.0;im

   nicholai alexandrovic hel   25.11.2008 20:43
   #1095245
 
reklamı kapat

yazdır