ongun

1.

hoşgelmesi kuvvetle muhtemel yeni yetme.
<bkz: lafmacun bando takımı>

   pire sutu   02.10.2006 01:47 ~ 01:48
   #66171
2.

hoşgelmiştir.

   hickimse   02.10.2006 02:09
   #66186
3.

hoşbulmuştur ...

   ongun   02.10.2006 02:31
   #66226
4.

eski türklerin tengricilik inancında, içinde bir ruh'u barındıran bir cisime verilen isimdir. diğer eski inanç sistemlerinde de bulunan totem ile karsılaştırılabilir. aynı amerika yerlilerin totemleri gibi, eski türk boylarınında her birisinin kendine özel bir ongun'u vardır. bu genellikle kendi boylarını koruduğuna inandıkları kutsal bir havyan türü ya da büyük bir atalarının ruhunu barındırdığına inandıkları bir cisimdir.

azerbaycan'da, ongun-geleneliğinin islamdada uzun süre devam ettiğini kanıtlıyan eski türk mezarları bulunmaktadır (en yenileri 16'ncı yy.). islam geleneğine göre inşa edilmiş bu mezarların taşlarında, ölen kişinin hangi boya ait olduğunu gösteren ongun'ları kazılıdır.

eski türklerde tanrı'nın yeryüzündeki varoluş biçimi. tanrı sadece ongunlarla varlığını gösterirdi. eski türkler de (kök türkler, oğuzlar...) ongunlara tapardı. ama bu tapma sanıldığı gibi putlara tapma gibi değildir. bu tapma ongunlardan ilham alma ve öldükten sonra ongunların hizmet etmesinden ibarettir.

ongunlar cogu zaman hayvanlardan oluşurdu. oğuzların 24 boyunun 6 tane ongunu vardır. bunların hepsi yırtıcı kuşlardan seçilmiştir.

   witchorexia nervosa   04.01.2008 09:14
   #801164
5.

1. çok verimli, bol, eksiksiz.
2. yarar duruma gelmiş, bayındır.
3. mutlu.
4. kutlu, uğurlu.

anlamlarına gelen sözcüktür. ayrıca;

<bkz: ongun besi suyu>

   metallicblack   20.01.2008 00:04
   #824480
6.

van ilinin, gürpınar ilçesine bağlı bir köy.

   gooky   07.08.2009 21:49
   #1529603
7.

totem inancında "kutsal sayılan hayvan" anlamındadır.

   ziman   14.01.2010 21:53
   #1854912
 
reklamı kapat

yazdır