osman cemal kaygili

1.

hikaye ve roman yazarı. 1890'da istanbul'da doğdu. babası bir mahalle bakkalı idi. sırasıyla cezri kasım paşa mektebini, eğrikapı merkez rüşdiyesini ve menşe-i küttab-ı askeriyeyi bitirdi. erkan-ı harbiye-i umumiye riyasetinde memurluğa başladı (1906). daha sonra kıtaat-ı fenniye müfettişliğinde kalem memurluğuna tayin edilen osman cemal, mahmud şevket paşaya yapılan suikastla ilgili görülerek, sinop'a sürüldü. birincidünya harbinde gezici tümenlerde katip olarak çalıştı. 1918'de hastalandı ve malulen emekliye ayrıldı. sütçülük, seyyar satıcılık ve vapur bileti satarak geçimini sağladı. aynı zamanda çeşitli mizah dergilerinde hikaye, şiir, fıkra ve makaleler yazdı. cumhuriyetten sonra 1925-1945 seneleri arasında istanbul imam hatip lisesinde, çemberlitaş ortaokulunda ve fener rum kız lisesinde türkçe öğretmenliği yaptı. 1945'te istanbul'da öldü.

osman cemal, daha çok ahmed midhat, hüseyin rahmi veahmed haşim'i takip eden bir yazardır.hikaye ve romanlarında istanbul'un kenar mahallelerinde, sur dışında yaşıyan halkın günlük hayatına yer verdi. çingenelerin gelenek ve göreneklerini çingeneler adlı romanında işledi.

osman cemal'in diğer eserleri şunlardır: bekri mustafa (1944), aygır fatma (1944), sandalım geliyor varda (1938), eşkiya güzeli (1925), üfürükçü (1939), istanbul'da semai kahveleri ve meydan şairleri (1937), altın babası (1923), bir kış gecesi (1923), çuvalcı şeyhinin halefi (1923), gonce'nin intiharı (1925), çuvalcı kavgası (1925).

ayrıca iki oyunu, bir folklor araştırması ve tefrika halinde kalmış bir de argo lügati tecrübesi vardır.

   witchorexia nervosa   11.09.2007 04:45
   #662559
 
reklamı kapat

yazdır