ozne

1.

cümlede yüklemin bildirdiği işi,hareketi yapan ögedir.özneyi bulmak için yükleme "kim" "ne" sorularını sorarız.

   muque   30.10.2006 10:22
   #93920
2.

<bkz: gizli özne>

   muque   30.10.2006 10:23
   #93921
3.

<bkz: sözde özne>

   gmnd   26.06.2007 15:04
   #502359
4.

yüklemin bildirdiği işi, hareketi yapan veya yargının gerçekleşmesine araç olan unsura denir.

özneyi bulmak için yükleme kim, ne soruları sorulur yüklemi isim olan cümlelerde ise olan kim, olan ne soruları sorulur.

üç çeşit özne vardır:

*gerçek özne:yüklemin bildirdiği işi hareketi bizzat kendisi yapan öznedir. cümlede iki şekilde gösterilir:acık özne,gizli özne..


*sözde özne:yüklemi edilgen çatılı cümlelerde,aslında nesne olan öge özne olarak kullanılır.


*örtülü özne: yüklemi edilen çatılı cümlelerde bazen “—ce, tarafından, nedeniyle,…”gibi sözcükler kullanılarak işi bizzat yapan varlığa da yer verilebilir.

   dogal patates cipsi   22.01.2008 01:13
   #827224
5.

fiil cümlelerinde 'yapan' isim cümlelerinde 'olan' konumunda bulunan unsur öznedir. özneler mutlaka isim türünden kelime veya kelime gruplarıdır. en öenmli özelliği mutlaka ismin yalın halinde olmasıdır. - özneler çekim eki olarak sadece ielik ekleri ile çoğul eki alabilir. - bu iki eki almış olsa da o isim yine yalın haldedir.

bazı cümlelerde özne yüklemin yapısında bulunan şahıs ekinden anlaşılır. böyle cümlelerin öznesi şahıs ekinin karşıladığı şahıs zamiridir. bu şahıs ekleri gizli özne konumunda değil gerçek öznedir. dolayısıyle ilgili fiil de çatıca etken fiildir.

   peynir gemisi   13.03.2009 18:24
   #1249079
 
reklamı kapat

yazdır