panislamizm

1.

islam birliği ülküsü.

   muselem   04.08.2007 15:44
   #590169
2.

<bkz: panslavizm>

   hzalkol   04.08.2007 15:47
   #590172
3.

sünniler şiileri, şiiler vahhabileri, vahhabiler bir başka mezhebi, hepsi kendinden başka herkesi müslüman bile kabul etmezken hangi islamın birliği olacağı sorusunu sorduran hede.

   yanessar   04.08.2007 16:03
   #590188
4.

19. yüzyılda ortaya atılan bir akım. islamın birleştirici etkisini kullanarak osmanlı'yı ayaklandırmak isteyen dönemin liderleri tarafından öne sürülmüştür. ikinci abdülhamit döneminin uzun ve istikrarlı geçmesinin en önemli sebebidir. abdülhamit'in ölümü bu hareketin gerilemesine neden olmuştur. dini bir söylem değil, politik bir söylemdir...

   spatzle   04.08.2007 16:10
   #590198
5.

bütün müslümanları aynı yönetim altında toplama amacını güden politik akım.

   wunderbar   20.10.2007 12:16
   #682624
6.

osmanlı imparatorluğunda osmanlıcılıktan sonra turancılıktan önceki 19.yy politikası; avrupa topraklarındaki hristiyan bölgelerin bağımsızlıklarını kazandıktan sonra devlet yönetiminin bari araplar ayrılmasın diye ortaya çıkarttığı politikadır. bu politikayla birlikte osmanlı hicaz bölgesine daha da fazla önem vermiştir. ama tutmamıştır, araplar da isyan etmiştir. ondan sonraki zamanda kısa bir turan politikası güdülse de bu devletin içindeki birkaç askerin siyasiden çok kültürel işbirliğinden öteye geçememiştir.

   ayahumdaya   08.05.2009 22:11
   #1368222
7.

<bkz: komik>

komunizmden bile daha utopik.

edit: ohww yeah eksileyin. com'on babe.

   sentimental   08.05.2009 22:13 ~ 22:16
   #1368229
 
reklamı kapat

yazdır