parti kapatmaya meclisin karar vermesi

1.

akp'nin anayasa değişiklği paketindeki yeniliklerden. kuvvet ayrılığı ilkesine ters.

   ederleziavela   22.03.2010 17:42
   #1991002
2.

partiler hakkında kapatma davası açılmasının yeni anayasa taslağında meclis onayına tabi tutulması tasarısının "partileri bundan sonra meclis kapatacak" olarak yorumlanmasının ifadesi.

bence semantiğe ters.

   buyuk resmi cizen adam   22.03.2010 17:48
   #1991011
3.

haber sitelerinin anayasa değişikliği haberi ile sansasyol yaratmak istemeleri nedeni ile vatandaşa yanlış aktarılan bilgidir.

anayasa değişikliği paketindeki parti kapanma kanun değişikliği aşağıdaki gibidir.

----- spoiler -----
siyasî partilerin kapatılması, yargıtay cumhuriyet başsavcısının talebi üzerine, türkiye büyük millet meclisinde grubu bulunan her bir siyasî partinin beşer üye ile temsil edildiği ve meclis başkanının başkanlığında oluşturulacak komisyonun üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oyla vereceği izin üzerine açılacak dava, anayasa mahkemesince kesin olarak karara bağlanır. komisyonun bu kararı, yargı denetimi dışındadır. reddedilen izin başvurusunda ileri sürülen sebepler, hiçbir şekilde yeni bir başvuruya konu olamaz. siyasî parti gruplarında ve türkiye büyük millet meclisinde izin konusunda görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.”

“anayasa mahkemesi, yukarıdaki fıkraya göre kapatma yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasî partinin devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebilir. devlet yardımından yoksun bırakılma, bağlı olduğu kapatma davasının ve kararının usulüne tabi olup tek başına dava konusu kılınamaz.
----- spoiler -----

   ragiax   22.03.2010 18:17 ~ 18:17
   #1991033
 
reklamı kapat

yazdır